Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A12 Veiligheidsinstructiekaarten

​Korte beschrijving:

De veiligheidsinstructiekaarten geven informatie en veiligheidsinstructies weer die van toepassing zijn op het omgaan met arbeidsmiddelen (o.a. machines, apparaten, gereedschappen en installaties), producten, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en collectieve beschermingsmiddelen (CBM's).

Wetgeving:

  • Codex, Art. IV.2-5 (schriftelijke instructies arbeidsmiddelen)
  • Codex, Art. IX.1-20 (instructies collectieve beschermingsmiddelen)
  • Codex, Art. IX.2-23 (schriftelijke instructies persoonlijke beschermingsmiddelen) 

Periodiciteit:

Eénmalig en dynamisch

Uitvoering: 
Algemeen directeur of gemandateerde directeur in overleg met hiërarchische lijn, de bevoegde preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel