Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Sector- en onderwijsconvenanten

Het aanbod en de werking van een beroepssector is vastgelegd in een afsprakenkader met de Vlaamse Regering, genaamd "sectorconvenant". Een sectorconvenant is breder dan onderwijs alleen en behandelt ook aspecten van tewerkstelling. Voor leerkrachten zijn vooral de prioriteiten m.b.t. arbeidsmarktgericht opleiden belangrijk.

De sectorconvenanten kan je hier raadplegen.

Een onderwijsconvenant is een overeenkomst met concrete afspraken tussen de beroepssector en het GO!. Het bevat concrete afspraken over de organisatie van de stages in bedrijven van de sector, gratis of goedkope opleidingen voor leerkrachten in de sector, het aanleveren van pedagogisch-didactisch materiaal, ... Een onderwijsconvenant is vaak de voorbereiding op een sectorconvenant.

De onderwijsconvenanten kan je hier raadplegen.

Jouw contactpersoon

Annick Haesaerts

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel