Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Transitie voorzieningen

Pagina delen

Transitie opvangcentra

De internaten van het buitengewoon onderwijs, de internaten met permanente openstelling en het tehuis Kastor Kuurne maken op 1 september 2023 een overgang van het beleidsdomein Onderwijs naar Welzijn. Op dat moment worden zij voorzieningen van Opgroeien (voor kinderen en jongeren uit een verontrustende opvoedingssituatie) en/of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) een handicap). De voorzieningen nemen een volwaardige plaats in binnen de integrale jeugdhulp. De kinderen en jongeren krijgen dezelfde rechten en mogelijkheden als in andere voorzieningen.

De voorzieningen blijven ingebed binnen de scholengroepen. Het blijven dus GO! instellingen die een opdracht opnemen vanuit Welzijn en hiervoor de nodige middelen krijgen. Zij zullen het kwaliteitskader van Welzijn hanteren en doorgelicht worden door de zorginspectie.

De voorzieningen zijn multifunctioneel. Onze voorzieningen zullen starten met de drie basisfuncties: verblijf, begeleiding en dagopvang. Het aanbod binnen die functies is modulair. Dat betekent dat er zorg op maat kan gerealiseerd worden voor de gebruikers. Verschillende modules laten toe zorg vraaggestuurd in te zetten en flexibel te organiseren - flexibel in intensiteit en duur naar gebruikers toe. Het leggen van flexibele zorgtrajecten, op maat, wordt mogelijk.

In een eerste fase, tot 1 januari 2025, positioneren we ons binnen de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Dit is ingrijpende jeugdhulp die een toegangsticket vergt vanuit de jeugdhulpregie. Ouders kunnen dus niet rechtstreeks inschrijven voor dit aanbod.

De maatschappelijke visie op jeugdhulp is veranderd. Jeugdhulp wordt gedacht vanuit een ecologisch model. Door de kracht van het eigen netwerk te benutten en te versterken, wil men kinderen en jongeren zoveel mogelijk binnen de thuiscontext houden en langdurige, ingrijpende en residentiële jeugdhulp zoveel mogelijk vermijden. Dat kan alleen door de kinderen en jongeren en hun gezinnen optimaal te begeleiden. We beperken verblijf door op (context)begeleiding in te zetten.

Jeugdhulp wordt vloeiend. Door het tijdig af- en bijschakelen van hulp naargelang de noden van kinderen, jongeren en hun netwerk worden breuken in de hulpverlening en in de onderwijsloopbaan vermeden. Deze visie impliceert wendbaarheid binnen de organisaties.

De transitie is een complex dossier dat impact heeft op zowat alle afdelingen en diensten binnen het Huis van het GO!
Er zijn uitdagingen op het vlak van de ondersteuning van de voorzieningen in de uitrol van het pedagogisch beleid, het aanbod en de inzet van mensen en middelen, de optimalisering van de infrastructuur, de welzijnsvereisten inzake het financieel beheer, de personeelsmateries, de beleidsvoorbereiding en de belangenverdediging.  Een afdelingsoverstijgende aanpak staat dus voorop in dit dossier.

 • Transitie van sommige internaten naar Welzijn

(Omzendbrief PERS/2023/01 van 27/02/2023)
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/16021

 • De transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn

(Decreet van 28/04/2023 (B.S. 05/06/2023))
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/16034

 • Memorie van toelichting ‘Decreet over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn’
  Je vind deze toelichting terug onderaan bij "Documenten".

 

Heb je een vraag?

Marianne De Paduwa - 02 790 96 70

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.