Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Doelstellingen

Pagina delen

Het GO! heeft 29 onderwijsinternaten. Ze zijn autonoom en vallen onder de verschillende scholengroepen. Onderwijsinternaten nemen internen op uit verschillende scholen.

Schoolgaande kinderen kunnen gebruik maken van een onderwijsinternaat voor opvang tijdens de schooldagen. Onderwijsinternaten kunnen ook ruimer opengesteld zijn.

Onze onderwijsinternaten zorgen voor een kwaliteitsvol verblijf voor en begeleiding van internen, gericht op hun ontwikkeling en het realiseren van hun schoolloopbaan.

Maatschappelijke rol en functies

 • De pedagogische functie bestaat uit (studie)begeleiding, persoonlijkheidsvorming en zinvolle vrijetijdsbesteding, zodat de internaten een verlengstuk vormen van de school
 • De thuisvervangende functie maakt dat het internaat een "thuis" wordt.
 • De democratiseringsfunctie zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met minder kansen toch een geschikte studierichting of studieniveau kunnen volgen in optimale pedagogische omstandigheden.
 • De sociaalpreventieve functie wordt vervuld door ook aandacht te hebben voor kinderen en jongeren met psychosociale en/of medische problemen.

Waarden

 • Kwaliteit: een zo hoog mogelijk welbevinden nastreven
 • Innovatie en creativiteit: openstaan voor verbetering en vernieuwing
 • Diversiteit respecteren: een rol vervullen in de multiculturele en pluriforme samenleving
 • Betrokkenheid: iedereen die met de internaatwerking te maken heeft, participeert
 • Openheid en verdraagzaamheid nastreven: op alle mogelijke terreinen zoals eigenheid, ras, morele, culturele, filosofische opvattingen
 • Oog voor maatschappelijke werkelijkheid: internen voorbereiden op deelname aan de democratische samenleving
 • Totale persoon: persoonlijkheid en zelfstandigheid ontwikkelen.

Heb je een vraag?

Liesbeth Hendrix - 02 790 93 94

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.