Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Projecten

Pagina delen

Kunstkuur

Kunst en cultuur spelen een grote rol in het bewustwordingsproces van elk individu. Kwalitatieve muzische vorming in het basisonderwijs blijkt geen evidente uitdaging en en in het secundair onderwijs worden er sinds kort nieuwe eindtermen gehanteerd, waaronder deze die de uitwerking zijn van sleutelcompetentie 16: 'cultureel bewustzijn en culturele expressie'.

Via Kunstkuur krijgen scholen de kans om hun beleid rond kunst en cultuur te versterken, dankzij een verbindende samenwerking met een academie, die op die manier ook expertise binnenhaalt. Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie. Zo zorgen ze er voor dat nog meer kinderen de kans krijgen om te genieten van kunst en cultuur. Cultureel bewustzijn en culturele expressie helpen jongeren immers om de uitdagingen van morgen zelfbewuster aan te gaan.

De brochure 'Cultuur in de Spiegel in 't kort' kan je mee van inspiratie voorzien. Dit handige boekje vertelt bondig wat cultuur is en wat het belang ervan is voor het onderwijs. Het biedt een houvast om vorm te geven aan cultureel bewustzijn en culturele expressie in de klas; één van de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Kinderen en jongeren cultuur laten ontdekken en proeven, doe je niet alleen via kunstwerken bekijken of met hen een voorstelling maken. Cultuur is betekenis geven aan de wereld om ons heen. Het is de wereld ervaren en interpreteren, verbeelden en kennen. Cultuur is dan ook in elk vak al aanwezig. Alle onderwijs is onderwijs in cultuur.

Goedgekeurde projecten hebben een duurtijd van drie jaar. Bekijk zeker ook de website voor meer informatie!

Op 1 september 2024 starten 31 GO! scholen met een Kunstkuurtraject!

Op 1 september 2024 starten 98 nieuwe samenwerkingen in het kader van Kunstkuur tussen een school uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs of het hoger onderwijs en een academie voor het dko. In niet minder dan 31 van deze projecten is een GO! school betrokken, hetzij een GO! basisschool, hetzij een GO! secundaire school, al dan niet in samenwerking met een GO! academie. Een belangrijk aantal van de Kunstkuurtrajecten worden opgestart in het buitengewoon onderwijs.

De Vlaamse regering biedt met Kunstkuur aan basis- en secundaire scholen (en instellingen voor hoger onderwijs) de kans om voor een periode van drie jaren knowhow van het deeltijds kunstonderwijs toe te voegen aan hun lerarenteam en omgekeerd. Beide partners leren van elkaar door de klasvloer te delen en samen brengen ze de ‘gewone’ leerinhouden op een hoger en meer betekenisvol niveau. Dit traject spreekt leerlingen op een laagdrempelige, maar kwalitatieve manier aan op hun cultureel bewustzijn en culturele expressie.  

Bekijk de lijst met de nieuwe Kunstkuurtrajecten hier.

Projecten inhoudelijke vernieuwing DKO

Ter voorbereiding van de hervorming en de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs werden in september 2012 vier pilootprojecten opgestart, ondersteund door de Vlaamse Overheid. Na een looptijd van vier jaar en met de ingang van het Decreet betreffende het dko op 1 september 2018, zijn de vier pilootprojecten en de concepten en methodieken die ze inhouden,  alomtegenwoordig in het veld. We sommen ze hieronder nog eens kort voor u op.

Kunstig competent!

'Kunstig competent!' betreft een pilootproject dat werkt rond het competentiegericht evalueren van leerlingen. In het project wordt niet enkel de omslag gemaakt naar een competentiegerichte evaluatie, maar ook naar een competentiegerichte wijze van lesgeven en leren.

De volgende partners werkten samen in het project:  

 • de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!;
 • de pedagogische begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten vzw (OVSG);
 • de DKO-academies van Gent, Lier, Merksem, Westerlo, Geraardsbergen en Veurne;
 • de specifieke lerarenopleiding van het Koninklijk Conservatorium Brussel;
 • de geïntegreerde lerarenopleiding van de Hogeschool Gent/Ledeganck.

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! was de projectverantwoordelijke.

In het project werden materialen ontwikkeld die een inspiratiebron kunnen zijn voor elke vorm van artistiek onderwijs. 

 • de 'ouverture' met uitleg rond de ontwikkelde concepten;
 • twee soorten 'speelkaARTen', voor jongeren en voor volwassenen;
 • een set 'landkaARTen' die een bron van woordenschat vormen;
 • een aantal 'inspiratiekaARTen';
 • een e-tool;
 • een bundel met 'spelmateriaal', namelijk werkvormen om concreet aan de slag te gaan;
 • een boekje rond 'evaluART' met inspirerende ideeën;
 • een artistiek pedagogisch project;
 • richtlijnen voor leerkrachten m.b.t. competentiegericht evalueren;
 • richtlijnen voor externe juryleden;
 • nota rond 'kwaliteitsbewaking van het artistiek-pedagogisch project'.

Competent in Artistieke Competenties

'Competent in Artistieke Competenties' werkte ook rond het thema competentiegericht evalueren. Het pilootproject ontwikkelde zich in dezelfde lijn als Kunstig Competent!. De materialen die ontwikkeld werden binnen dit pilootproject, zijn dezelfde materialen als bij Kunstig Competent. 

Het project is een samenwerkingsverband tussen:

 • de Katholieke Hogeschool Limburg;
 • de DKO-academies Pentagoon Tongeren, NIKO Neerpelt, Stedelijk Conservatorium Hasselt en de Academie voor MW Lanaken.

Je vindt meer informatie over dit pilootproject terug op de blog 'artistieke competenties'.  

Kunstenbad

Binnen 'Kunstenbad' stond de domeinoverschrijdende focus in de eerste graad centraal, waarbij de vijf domeinen gelijkmatig aan bod komen en de leerlingen een brede artistieke basis verwerven.

Het project is een samenwerkingsverband tussen:

 • de pedagogische begeleidingsdienst van het OVSG, projectverantwoordelijke;
 • de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!;
 • de geïntegreerde lerarenopleiding van de Hogeschool Gent/Ledeganck;
 • de DKO-academies van Deurne, Genk (BK en MWD), Hamme (BK en MWD), Ronse, Tongeren (BK en MWD), Wijnegem en Zaventem.

Het project ontwikkelde de volgende materialen:

Meer informatie over het pilootproject 'Kunstenbad'? Klik hier

Musi'X

Het thema van 'Musi'X'  betreft de wisselwerking en inhoudelijke afstemming tussen de verschillende componenten van de muziekopleiding in de lagere graad. Het uitgangspunt is vooral dat de leerling de eenheid ervaart van zijn muziekopleiding en verschillende opleidingsonderdelen gelijktijdig kan aanvangen (vb. starten met een instrument vanaf 8 jaar).

Het project is een samenwerkingsverband tussen:

 • de pedagogische begeleidingsdienst van het OVSG;
 • de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!;
 • de specifieke lerarenopleiding van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen;
 • de specifieke lerarenopleiding van het Koninklijk Conservatorium Brussel;
 • het Lemmensinstituut;
 • de geïntegreerde lerarenopleiding van Hogeschool Gent/ Ledeganck;
 • de DKO-academies van Alsemberg, Borgerhout, Deinze, Dilbeek, Hemiksem, Herentals, Izegem, Lanaken, Lier, Mol, NIKO en Zaventem.

Binnen Musi'X werden volgende materialen ontwikkeld:

 • een uitgewerkt (digitaal) leerplan;
 • een digitale toolbox met concrete tips en didactische wenken om het leerplan te verwezenlijken;
 • een visietekst.

Meer informatie? Klik hier.

Op 1 september 2024 starten 31 GO! scholen met een Kunstkuurtraject! 

Op 1 september 2024 starten 98 nieuwe samenwerkingen in het kader van Kunstkuur tussen een school uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs of het hoger onderwijs en een academie voor het dko. In niet minder dan 31 van deze projecten is een GO! school betrokken, hetzij een GO! basisschool, hetzij een GO! secundaire school, al dan niet in samenwerking met een GO! academie. Een belangrijk aantal van de Kunstkuurtrajecten worden opgestart in het buitengewoon onderwijs.

De Vlaamse regering biedt met Kunstkuur aan basis- en secundaire scholen (en instellingen voor hoger onderwijs) de kans om voor een periode van drie jaren knowhow van het deeltijds kunstonderwijs toe te voegen aan hun lerarenteam en omgekeerd. Beide partners leren van elkaar door de klasvloer te delen en samen brengen ze de ‘gewone’ leerinhouden op een hoger en meer betekenisvol niveau. Dit traject spreekt leerlingen op een laagdrempelige, maar kwalitatieve manier aan op hun cultureel bewustzijn en culturele expressie.  

 

Bekijk de lijst met de nieuwe Kunstkuurtrajecten hier.

Heb je een vraag?

Daisy Denolf - 02 790 96 60

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.