Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Buitenschoolse kinderopvang

Pagina delen

Organiseer jij buitenschoolse opvang of naschoolse opvang? 

Rechts vind je de regelgeving en een voorbeeldcontract voor personeelsleden belast met ochtend-, avond- en middagtoezicht.  

Vernieuwde publicatie inclusieve kinderopvang

Er is een vernieuwde publicatie inclusieve kinderopvang

VBJK hernieuwde de publicatie 'inclusie van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften' voor kinderopvang van baby's en peuters en buitenschoolse opvang. 

Deze publicatie helpt je na te denken over je visie op inclusie en je werking en geeft antwoord op je bezorgdheden.

Via de link: publicatie 'inclusie van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften'

Het inspiratiekader in de kijker

Ben je er nog niet uit over de samenwerking, de inspraak van kinderen en gezinnen of de toegankelijkheid van jouw BOA-aanbod? Snuister zeker eens in de reflectievragen, methodieken en praktijken die je kan terugvinden in het inspiratiekader van BOA.

Via de link: Het Inspiratiekader - Opgroeien!

Webinar inspirerende ontwerpen BOA

Het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten vraagt om een nieuw lokaal beleid. Dit brengt uitdagingen, kansen, goesting, maar misschien ook onzekerheid met zich mee.

De Arteveldehogeschool heeft, na onderzoek, 12 inspirerende ontwerpen ontwikkeld om BOA lokaal in de praktijk te brengen.

Op dinsdag 25 juni om 9.30 uur lichten zij deze ontwerpen toe tijdens een gratis webinar.  Wil je er graag bij zijn? Schrijf je online in. 

Ben je geïnteresseerd, maar lukt 25 juni lukt voor jou? Laat het weten. Mogelijk volgt er nog een tweede moment. 

Wijzigingen decreet kinderopvang

Op 17 april 2024 heeft het Vlaams Parlement het decreet kinderopvang van baby's en peuters gewijzigd. De Vlaamse Regering bekrachtigde deze veranderingen op 18 april 2024. 

Enkele wijzigingen hebben gevolgen voor de organisatoren van buitenschoolse opvang:

 • Organisatoren kleuteropvang met kwaliteitslabel controleren het uittreksel uit het strafregister bij een aanstelling. Zij mogen dit nu, net als in het jeugdwerk en het onderwijs, niet langer bewaren. 
 • De vergunde kinderopvang van baby's en peuters kan voortaan ook voor schoolgaande kinderen een inkomensgerelateerde bijdrage vragen, als zij hoofdzakelijk baby's en peuters opvangen. Structurele opvang van kinderen die naar de basisschool gaan, valt onder het decreet BOA. 


Verdere info staat ook op de website van Opgroeien: Het decreet Kinderopvang van baby's en peuters | Kind en Gezin

Ontwerpdecreet Vroeg en Nabij

De commissie Welzijn in het Vlaams Parlement keurde op dinsdag 8 mei het ontwerpdecreet Vroeg en nabij goed. Het Vlaams Parlement nam het decreet op 9 mei aan en gaf zo groen licht voor de verdere uitrol van Vroeg en nabij. 

Vroeg en nabij: groen licht van Vlaams Parlement | Vroeg en Nabij

 

Doe als school mee aan de ijsjesnorm!

Tot en met 15 september kan iedereen in Vlaanderen deelnemen aan de IJsjesnorm. Wil je als school mee onderzoek doen naar de bereikbaarheid van speelplekken in jouw gemeente of stad? Dan ben je op het juiste adres. Er worden enkele tips en tricks gedeeld om zelf een (m)eetmoment te organiseren, of anderen te stimuleren om deel te nemen. Je kan ook materiaal downloaden via de website De IJsjesnorm voor lokale besturen en jeugdraden | Buitenspelen

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.