Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Model van internaatsontwikkelingsplan

Pagina delen

Kwaliteitszorg als standaardgegeven

De onderwijsinspectie controleer de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de onderwijsinternaten vijfjaarlijks. Lang was dit de enige vorm van controle voor de onderwijsinternaten. Toch is kwaliteitszorg ondertussen in heel wat internaten een standaardgegeven geworden. Binnen de kwaliteitszorg geeft een internaat aan hoe het processen, structuren en resultaten bewaakt, verbetert en borgt met betrekking tot de gehele internaatwerking.

Op 23 oktober 2018 werd echter het referentiekader voor internaatskwaliteit (RIK) officieel voorgesteld aan de directeurs onderwijsinternaten en andere betrokkenen. Via het decreet over de onderwijsinternaten van 2023 werd het referentiekader voor internaatskwaliteit (RIK) decretaal verankerd.

Het referentiekader voor internaatskwaliteit beschrijft de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van internaten. Het beschrijft een aantal context- en inputkenmerken waarmee internaten best rekening houden bij het vormgeven van hun begeleiding. De kern van het referentiekader bestaat uit 23 kwaliteitsverwachtingen. Dat zijn verwachtingen voor een kwaliteitsvolle internaatswerking waarover we het samen eens zijn. Elke kwaliteitsverwachting wordt verduidelijkt aan de hand van een kwaliteitsbeeld. Een kwaliteitsbeeld beschrijft welke elementen van belang zijn om een bepaalde kwaliteitsverwachting in te lossen.

Vanaf schooljaar 2024-2025 zullen er doorlichtingen plaatsvinden in de internaten aan de hand van het RIK.

Plan, Do, Check, Act cirkel

Kwaliteitszorg is een uitgebreid en complex proces met veel facetten. Het wordt dan ook best op een systematische manier benaderd. De PDCA-cirkel wordt aangereikt omdat het cyclische karakter van PDCA continue bewaking, verbetering en borging van kwaliteit verzekert.

Model van internaatsontwikkelingsplan

Het internaatontwikkelingsplan is een vrijblijvende tool aangereikt in het kader van kwaliteitszorg in het internaat. Het internaatontwikkelingsplan is een actieplan waarin de principes van de PDCA-cirkel verwerkt zijn. Het nodigt uit om volgende zaken in kaart te brengen: beginsituatie, vooropgestelde doelen, acties om de doelen te bereiken, evaluatie van de acties, bijsturing van de acties.

Heb je een vraag?

Liesbeth Hendrix - 02 790 93 94

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.