Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Programmatie en herstructurering

Pagina delen

Programmatie- en rationalisatienormen

De programmatie- en rationalisatienormen zijn de leerlingenaantallen die scholen, onderwijsniveaus en vestigingsplaatsen moeten bereiken op de teldag om het voortbestaan van de school, het onderwijsniveau of de vestigingsplaats te waarborgen.

De programmatienormen (6 jaar geldig bij oprichting van een school) of rationalisatienormen (bestaansnormen voor een al bestaande school, vestigingsplaats of al bestaand niveau) zijn afhankelijk van de bevolkingsdichtheid van de gemeente. De gemeenten worden ingedeeld in verschillende categorieën, naargelang de bevolkingsdichtheid.

De teldag geldt steeds voor de hele school. Zelfs als een school op de teldag een facultatieve verlofdag geeft of een pedagogische studiedag organiseert, telt ze op de officiële teldag. 

Twee genadejaren

Scholen, vestigingsplaatsen en niveaus die op een teldag niet aan de voor hen geldende rationalisatienormen voldoen, blijven gefinancierd als zij op de vorige teldag, of de daaraan voorafgaande teldag, de volgende voorwaarden vervulden:

1° de school in haar geheel voldeed aan de rationalisatienormen;
2° elke vestigingsplaats én elk niveau van de school voldeden aan de voor hen geldende rationalisatienormen. 

De school kan dus gebruik maken van twee genadejaren wanneer aan beide voorwaarden is voldaan. Een nieuw opgerichte school kan gedurende de volledige programmatieperiode van zes jaar geen gebruik maken van het genadejaar. 

Rationaliseren van het onderwijsaanbod

Het team Leerplichtonderwijs geeft advies aan scholen en scholengroepen die het onderwijsaanbod willen uitbreiden of rationaliseren indien ze de vraag stellen. Bij programmatie wordt nagegaan aan welke norm de school zal moeten voldoen. Ook bij de oprichting van een nieuwe vestigingsplaats, gaat het team na aan welke rationalisatienormen deze vestigingsplaats moet voldoen.

De regelgeving is na te lezen op Edulex bij Programmatie en rationalisatie in het gewoon basisonderwijs en Erkenning, financiering en subsidiëring van scholen.

Schrijfwijzer voor programmaties en herstructureringen

De schrijfwijzer is bedoeld als gids doorheen de programmatie- en herstructureringsbewegingen die je wil uitvoeren in een school voor gewoon basisonderwijs.

De gids omvat een overzicht van mogelijke materialen, procedures, deadlines, vereiste documenten en nuttige tips.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.