Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Programmatie en herstructurering

Pagina delen

Programmatieprocedure

Naar aanleiding van het nieuwe decreet betreffende het DKO kwam er een einde aan de feitelijke programmatiestop binnen het landschap. 

Bij het verrichten van een aanvraag is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan kwalitatieve onderhandelingen in het lokaal comité.

Onderhandelingen in lokaal comité

De volgende elementen moeten gerespecteerd worden:

 • de wijze waarop de onderhandelingen in het lokaal comité georganiseerd worden;
 • de vormvereisten voor het protocol.

Een correct protocol is gedagtekend, bevat een duidelijk standpunt en is ondertekend door de afvaardiging van de vakorganisaties en de afvaardiging van de werkgever.

Het ontbreken van een rechtsgeldig protocol hypothekeert een gunstige beoordeling van een aanvraag tot afwijking op de programmatiestop!

Bij Downloads staat een model van onderhandelingsprotocol en een model van notulen bij onderhandelingen.

De relevante bepalingen voor de vereisten over de wijze waarop de onderhandelingen in het lokaal comité georganiseerd worden en de vormvereisten voor het protocol vind je in de Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van 19 december 1974 en in het Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van 28 september 1984.

Rationaliseren van onderwijsaanbod

De academies en de scholengroepen kunnen advies inwinnen bij het uittekenen van hun onderwijsaanbod en de hieruit eventueel voortvloeiende herstructureringen. Het advies gebeurt onder meer met het oog op het behalen van de rationalisatienorm. 

Alle informatie staat in de Omzendbrief 'Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs'.

Heb je een vraag?

Daisy Denolf - 02 790 96 60

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.