Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

In de actualiteit

Pagina delen

Wijzigingen decreet kinderopvang

Op 17 april 2024 heeft het Vlaams Parlement het decreet kinderopvang van baby's en peuters gewijzigd. De Vlaamse Regering bekrachtigde deze veranderingen op 18 april 2024. 

Enkele wijzigingen hebben gevolgen voor de organisatoren van buitenschoolse opvang:

Organisatoren kleuteropvang met kwaliteitslabel controleren het uittreksel uit het strafregister bij een aanstelling. Zij mogen dit nu, net als in het jeugdwerk en het onderwijs, niet langer bewaren. 
De vergunde kinderopvang van baby's en peuters kan voortaan ook voor schoolgaande kinderen een inkomensgerelateerde bijdrage vragen, als zij hoofdzakelijk baby's en peuters opvangen. Structurele opvang van kinderen die naar de basisschool gaan, valt onder het decreet BOA. 
Verdere info staat ook op de website van Opgroeien: Het decreet Kinderopvang van baby's en peuters | Kind en Gezin

Doe als school mee aan de ijsjesnorm!

Tot en met 15 september kan iedereen in Vlaanderen deelnemen aan de IJsjesnorm. Wil je als school mee onderzoek doen naar de bereikbaarheid van speelplekken in jouw gemeente of stad? Dan ben je op het juiste adres. Er worden enkele tips en tricks gedeeld om zelf een (m)eetmoment te organiseren, of anderen te stimuleren om deel te nemen. Je kan ook materiaal downloaden via de website De IJsjesnorm voor lokale besturen en jeugdraden | Buitenspelen

Beslissing dringende opvangplaatsen

In december 2023 lanceerde Opgroeien de oproep voor dringende opvangplaatsen. Dit ondersteunt ouders die plots werk vinden, een opleiding volgen of bij een acute noodsituatie. Opgroeien besliste in mei over de toekenning van 35 dringende opvangplaatsen.

beslissing dringende opvangplaatsen

Onderzoek VAPH

In opdracht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), loopt er een onderzoek om zicht krijgen op de diensten en organisaties waarmee gezinnen met jonge kinderen in contact komen en de ondersteuning die zij bieden. De Vrije Universiteit Brussel en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voeren het onderzoek uit. Opgroeien ondersteunt dit mee.

De onderzoekers nodigen medewerkers in de kinderopvang uit om een vragenlijst in te vullen. Met vragen of opmerkingen kunnen ze via mail terecht bij de onderzoeker Delphine West: delphine.west@vub.be.

Opgroeien.be: een website voor professionals: je kan feedback geven!

Alle professionele informatie (voor alle professionals die werken met en voor kinderen, jongeren en hun gezinnen ) op kindengezin.be en jeudhulp.be verhuist naar 

www.opgroeien.be.

Men rekent nu op de professionals die deze informatie raadplegen om te helpen bij het uitwerken van een nieuwe structuur.

Meer info hierover evenals de stakeholdersbevraging vind je via de link:

Jouw feedback over onze websites telt  

Beslissingen subsidie inkomenstarief

In december 2023 lanceerde Opgroeien de oproep voor nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief in Vlaanderen zonder de steden Antwerpen en Gent.

Opgroeien besliste in mei over de toekenning van 948 nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief.

De beslissingen met de verdeling van de plaatsen zijn terug te vinden op de website via de link: 

beslissing nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief 

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.