Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Leersteun

Pagina delen

Decreet leersteun

Het decreet leersteun vervangt het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het heeft als doel om verder te werken aan het draagvlak met het oog op een meer geleidelijke realisatie van inclusief onderwijs.

Maatregelen op 3 domeinen

 • maatregelen voor het gewoon onderwijs, met focus op een sterke brede basiszorg en verhoogde zorg in de scholen;
 • de uitbouw van een duurzaam leersteunmodel voor kwaliteitsvolle leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs;
 • maatregelen voor buitengewoon onderwijs met focus op kwaliteit en meer afstemming tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.

Leersteunmodel en leersteuncentra

Het decreet leersteun werkt een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs uit: het leersteunmodel. Ook werden leersteuncentra opgericht.

Het decreet leersteun en het leersteunmodel zijn in werking sinds 1 september 2023.

Onderwijskwaliteit verhogen

De ambitie van het decreet leersteun is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst. Het decreet wil de onderwijskwaliteit verhogen, maar ook werkbaarheid voor scholen en leerkrachten waarborgen.

Vormingsaanbod

De Pedagogische begeleidingsdienst heeft een vormingsaanbod: webinars en een aantal kortlopende vormingen voor alle leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders. 

Via deze link kan je dat aanbod raadplegen.

Beleidsondersteuning en samenwerking met partners

Ter ondersteuning van de leersteuncentra is een beleidsvademecum samengesteld met recente beleidsinformatie over diverse domeinen ( algemeen beleid, personeelsbeleid, financieel beleid, preventiebeleid, e.a.).

Het vademecum is gebaseerd op beleidsontwikkelingen/regelgeving vanuit de Vlaamse overheid en interne GO! beleidsontwikkelingen.

Het werd opgesteld na een rondgang van de leersteuncentra voorjaar 2024 waarin de noden van de leersteuncentra werden gecapteerd.  Inhoudelijk werd verder afgestemd met de PBD en andere afdelingen van de centrale diensten te Brussel.

Dit vademecum en zijn bijlagen zullen op regelmatige basis worden bijgestuurd.

Download de 5 bijlagen onderaan deze pagina.

Heb je een vraag?

Leerplichtonderwijs
Katleen Janssens - 02 790 94 34
Anja Preuveneers - 02 790 96 52

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.