Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Leersteuncentra

Pagina delen

In het Decreet Leersteun staat dat er maximaal tegemoet moet gekomen worden aan het recht op leren en ontwikkelen, ook voor de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

Een ondersteuningstraject van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften is een kruispunt van samenwerking tussen verschillende (schoolinterne én schoolexterne) partners en van verschillende ondersteuningsniveaus (leerling, leraar en school). In het belang van de leerling delen alle partners best eenzelfde referentie of 'taal' bij het vormgeven en implementeren van die ondersteuning voelbaar tot op de klasvloer.

 

Beleid leersteuncentra

Het Referentiekader voor ondersteuningsteams (RO) biedt houvast en stimuleert de samenwerking en de dialoog tussen de leerling met specifieke onderwijsbehoeften, de ondersteuner, de leraar, de ouders, het schoolteam, de pedagogisch begeleider, de CLB-medewerker, de onderwijsinspectie… Elke partner kan het referentiekader gebruiken voor zijn kwaliteitsontwikkeling en voor de structurele versterking van de ondersteuning, zowel op het niveau van de leerling en de leraar als van het schoolteam.

PBD-GO! wil naast de integrale aanpak van leerlingenbegeleiding binnen de scholengroepen, ook een aanbod bieden voor coördinatoren van ondersteuningsteams. Dit met het Referentiekader voor ondersteuningsteams als rode draad. In het schooljaar 2024-2025 hebben leersteuncentra de kans om met hun vragen aan de slag te gaan in een veranderingstraject leersteun. 
 
Daarnaast zetten we voor de beleidsteams van de leersteuncentra in op professionele leergemeenschappen (PLG) en helpdesks waar ingezoomd wordt op de specificiteit van het beleid van een leersteuncentrum.

Inschrijven kan op een PLG-deel rond een specifieke leervraag of enkel voor de slotdag:

Vorm jij de brug tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs? Dan zijn de online 'Inspiratiesessies naar inclusie: Gewoon buitengewoon samenwerken' vast iets voor jou. Breng je collega’s van het gewoon én buitengewoon onderwijs gewoon mee!

 

Startende leerondersteuner

Ben jij de startende leerondersteuner en wil je de inclusiemindset mee in je rugzak nemen? Dan hebben we alvast dit basispakket: 

Ontdek ook onze gratis online helpdesksessies als introductiekader en ruimte voor vragen:  

 

Vormingstrajecten voor alle GO! professionals

Professionele leergemeenschappen

Voor specifieke doelgroepen zetten we in op Vlaanderenbrede professionele leergemeenschappen. Zo faciliteren we als pedagogische begeleidingsdienst de kleine types type 6 en type 7.

Samen leerlingen begeleiden

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.