Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Vormingstraject: Zorg op maat in de praktijk van het regulier onderwijs , HGWGO! Plus toegepast.

Sommige leerlingen hebben nood aan zeer specifieke zorg en kiezen ervoor om in het gewoon onderwijs te blijven. Hoe pak je dit in realiteit aan? 

Hoe zetten we de gestapelde zorg zo efficiënt mogelijk in?

We gaan stapsgewijs en cyclisch aan de slag. De manier waarop we dit doen, is dezelfde in het basis als in het secundair onderwijs.  

Dag 1: Waarnemen : 

Wat zien we ? Welk gedrag? Welke leerhouding? Wie is deze leerling? Hoe breng je dit best in beeld? 

Dag 2: Begrijpen : 

Welke onderwijsbehoeften heeft deze leerling (en bij welke onderwijsdoelen? Kies ik eventueel uit een ander curriculum of uit doelen van het Buitengewoon onderwijs? welke ondersteuningsbehoefte heeft de leerkracht daarbij? Wat is het doel van de leerling - en van de leerkrachtondersteuning?  

Dag 3: organiseren: 

Welke strategieën zet je best in voor deze leerling? Kies ik voor Remediëren, differentiëren, compenseren of dispenseren? Of is de leerling gebaat met algemene redelijke aanpassingen die niet zozeer een invloed hebben op het curriculum? Kan ik orthodidactische methodieken inzetten?  

Dag 4:  Evalueren + intervisie:

We bespreken hoe we een goede evaluatie organiseren en hoe deze de start van een eventuele nieuwe cirkel kan zijn. We bekijken hoe we wat helpt voor de leerling kunnen borgen. Daarnaast bespreken we een casus uit je praktijk en overlopen we successen en eventuele struikelblokken in jouw begeleiding. 

Praktisch

1
woensdag 16 oktober 2024, van 10u00 tot 12u30
Dag 1: Waarnemen

Webinar

2
donderdag 24 oktober 2024, van 10u00 tot 12u30
Dag 2: Begrijpen

Webinar

3
woensdag 13 november 2024, van 10u00 tot 12u30
Dag 3: Organiseren

Webinar

4
dinsdag 19 november 2024, van 9u30 tot 15u30
Dag 4 : Evalueren en intervisie

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

Schrijf je individueel in
Individuele prijs: € 125

Doelstellingen

 • Jij, als onderwijsprofessional, weet hoe je (handelings)planmatig kan inspelen op de onderwijsbehoeften van een specifieke leerling.  

 • Je hebt een houvast om deze manier van werken zo planlastluw mogelijk uit te voeren  

 • Je (h)erkent ieders aandeel bij de mogelijke gestapelde zorg rond een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. 

Lesgever

Verhaert Judith

is pedagogisch medewerker voor leersteun, specifieke onderwijsbehoeften en inclusie. 

Pagina delen

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Volg deze opleiding ook op een ander tijdstip

Vormingstraject: Zorg op maat in de praktijk van het regulier onderwijs , HGWGO! Plus toegepast.

vrijdag 14 februari 2025, van 10u00 tot 15u30
€ 125
Meer informatie

Vormingstraject: Zorg op maat in de praktijk van het regulier onderwijs , HGWGO! Plus toegepast.

maandag 28 april 2025, van 10u00 tot 15u30
€ 125
Meer informatie

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.