Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Levensbeschouwelijke kentekens

Pagina delen

Verbod levensbeschouwelijke kentekens

Sinds 1 september 2013 geldt er een verbod op levensbeschouwelijke kentekens in alle instellingen van het GO!

Wat houdt het in?

In elke instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het leerlingen, cursisten en personeelsleden niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Een uitzondering wordt toegestaan aan leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. Deze leerkrachten mogen wel levensbeschouwelijke kentekens dragen. Tijdens de levensbeschouwelijke vakken mogen ook de aanwezige leerlingen levensbeschouwelijke kentekens dragen.

Waarom een verbod?

Met het algemeen verbod vult het GO! zijn opdracht in om neutraal onderwijs te verstrekken. Met de keuze voor een volstrekt neutrale educatieve omgeving vrij van zichtbare levensbeschouwelijke kentekens, behoudens tijdens de levensbeschouwelijke vakken, vult het GO! haar neutraliteitsverplichting in. Deze keuze sluit aan bij het door het GO! voorgestane onderwijsconcept. Het algemeen verbod is een waarborg voor elke leerling voor het belang dat het GO! hecht aan de gemeenschappelijke waarden. Het GO! wil de leerlingen beschermen tegen elke vorm van bekeringsijver en elke fysieke, morele of andere drukking of uitdrukking die de leerlingen zouden kunnen verhinderen of kunnen belemmeren om eigen keuzes te maken. Het GO! wil zo optreden tegen elke vorm van discriminatie of uitsluiting op basis van geslacht, geaardheid, ethniciteit, overtuiging of ander kenmerk.

Waarom een algemeen verbod en niet enkel in scholen waar zich problemen voordoen? Het Grondwettelijk hof heeft geoordeeld dat een keuze voor een verbod kan gemaakt worden door de inrichtende macht in het licht van het voorgestane onderwijsconcept (pedagogisch project). In het GO! is er het pedagogisch project en een neutraliteit die voor het gehele scholennet gelijk worden ingevuld op het niveau van het inrichtende macht, de Raad van het GO!.

Voor wie geldt het verbod? Voor wie niet?

Het verbod is van toepassing op:

 • alle leerlingen basisonderwijs
 • alle leerlingen en cursisten secundair onderwijs
 • alle leerlingen deeltijds kunstonderwijs
 • alle residenten in internaten van het GO! ook als zij zogenaamde ‘vrije’ leerlingen zijn
 • alle personeelsleden (met onmiddellijke ingang)

Het verbod is niet van toepassing op:

 • alle cursisten in het volwassenenonderwijs
 • de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken m.b.t. kentekens die gerelateerd zijn aan het levensbeschouwelijk vak dat de leerkracht geeft
 • de leerlingen tijdens de lessen levensbeschouwelijke vakken of tijdens de extra-murosactiviteiten in het kader van de levensbeschouwelijke vakken

Heb je een vraag?

Wim Vercruyssen - 02 790 96 05

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.