Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Draaiboeken en handleidingen

Pagina delen

Draaiboek studiebekrachtiging in het basisonderwijs

Het draaiboek bevat:

 • de voorwaarden en procedures voor de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.
 • het overleg en de beroepsmogelijkheid die ouders hebben bij het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs.

Het draaiboek gaat enkel in op het juridisch kader. De bijlagen reikt alle mogelijke modelbrieven aan die tijdens de procedure bij het niet toekennen van het getuigschrift kunnen gehanteerd worden.

Folder 'Naar de basisschool'

De folder 'Naar de basisschool: elke dag kwaliteitsvol onderwijs telt' op de website van kleuterparticipatie biedt bondige informatie over de leerplicht voor vijfjarige kleuters en de voltijdse leerplicht.

De folder kan gebruikt worden door lokale partners die in gesprek gaan met ouders over het basisonderwijs.

Draaiboek warme transitie binnen kleuterparticipatie.

Het draaiboek 'Na succesvol verbinden, samen op stap' beschrijft de uitrol van vier verschillende scenario's die een school kan toepassen wanneer ze wil inzetten op de warme transitie binnen kleuterparticipatie.

Dit instrument biedt ondersteuning bij de keuzebepaling van het scenario dat het meest aansluit bij een lokale situatie binnen een scholengroep en/of individuele school.

Aansluitend kan het document 'Missie kinderopvang GO!'  worden ingezet.

Doe-pakket warme transitie

Het doe-pakket 'Inzetten op warme transitie' laat de school toe zelf en in samenwerking met netwerkpartners actie te ondernemen om in te zetten op een 'warme transitie' tussen thuis, buurt, kinderopvang en (kleuter)onderwijs. Voorzitters of ondersteuners van een lokaal samenwerkingsverband (LOK, LOP, Huis van het Kind) gaan ermee aan de slag om laagdrempelig warme transitie op de agenda te plaatsen.

Het biedt een praktische en volledig uitgeschreven leidraad met tips en methodieken. 

Heb je een vraag?

Leerplichtonderwijs
Sophie Van Cauwenberghe - 02 790 93 28
Heidi Desmet - 02 790 96 53

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.