Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Orde- en tuchtmaatregelen

Pagina delen

Procedure en handleiding

Indien een school overgaat tot het nemen van orde- en tuchtmaatregelen moet de procedure correct nageleefd worden. De handleiding omdat:

 • de procedure orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van leerlingen.
 • de vigerende regelgeving (decreten en omzendbrieven) voor basis- en secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon).
 • algemene inleiding.
 • klachten uit het verleden.
 • belangrijke aandachtspunten + schema tuchtprocedure basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) + schema tuchtprocedure secundair (gewoon en buitengewoon).
 • toelichting bij belangrijke aandachtspunten.
 • buitengewoon onderwijs: praktijkvoorbeelden aanpak moeilijke leerlingen.
 • reedsgestelde vragen.
 • misverstanden.

Veelgestelde vragen

Het opleggen van orde- en tuchtmaatregelen is vaak een precaire aangelegenheid.

Lees in de toelichting de veelgestelde vragen rond:

 • definitieve uitsluiting (geen andere school gevonden, op het einde van het schooljaar, deelname aan examens, hoorrecht, inzagerecht, …);
 • tuchtdossier (overdraagbaarheid);
 • preventieve schorsing en de tijdelijke uitsluiting (verschilpunten en gelijkenissen);
 • tuchtmaatregelen (soorten, beroepscommissie, …);
 • andere dan tuchtmaatregelen.

Heb je een vraag?

Isabel De Cavel - 02 790 95 38

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.