Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Interactief afstandsonderwijs

Pagina delen

Regelgeving

Sinds 1 september 2023 kan interactief afstandsonderwijs georganiseerd worden binnen een regelgevend kader dat terug te vinden is in omzendbrief SO/2023/01 – Interactief afstandsonderwijs in het secundair onderwijs.

Interactief afstandsonderwijs bestaat uit onderwijsactiviteiten die via digitale media plaatsonafhankelijk worden georganiseerd tijdens de schooltijd en waarbij er interactie is tussen de leerling en leerkracht, synchroon of asynchroon.

Het wordt altijd georganiseerd in combinatie met contactonderwijs.

Doelgroep

Enerzijds kan een school of centrum interactief afstandsonderwijs organiseren voor een leerlingengroep en dit zowel in niet-duale als duale structuuronderdelen. Aanloopstructuuronderdelen en opleidingen DBSO komen hiervoor niet in aanmerking.

Anderzijds kan een school of centrum beslissen om interactief afstandsonderwijs te geven aan individuele leerlingen. Dit is mogelijk in niet-duale structuuronderdelen, aanloopstructuuronderdelen, duale structuuronderdelen en opleidingen DBSO. De beslissing hieromtrent ligt bij de school, het gaat hier dus niet om een leerlingenrecht.

Maximumpercentages op schooljaarbasis

Interactief afstandsonderwijs voor een leerlingengroep in het SO kan per structuuronderdeel op schooljaarbasis voor maximum:

 • 20% in de 1ste graad en het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers
 • 30% in de 2e graad
 • 40% in de 3e graad

Specifiek voor duaal leren hebben deze percentages betrekking op de schoolcomponent.

Voor bepaalde structuuronderdelen zijn er geen maxima van toepassing namelijk de structuuronderdelen met in de benaming “topsport”, het structuuronderdeel ballet en de opleiding verpleegkunde HBO. Opgelet ook hier blijft de voorwaarde van toepassing dat het interactief afstandsonderwijs georganiseerd wordt in combinatie met contactonderwijs.

Voorwaarden

Interactief afstandsonderwijs kan enkel onder de volgende voorwaarden:

 • De school of het centrum heeft een analyse gemaakt van de beginsituatie, met minstens aandacht voor de beschikbaarheid en kennis van de benodigde ICT-materialen en competenties bij de leerling en de leraar.
 • De school of het centrum heeft een visie op interactief afstandsonderwijs ontwikkeld met duidelijke doelen.
 • De school of het centrum waarborgt de participatiekansen van elke leerling. De leraar en de leerling krijgen altijd de mogelijkheid om het interactieve afstandsonderwijs in de school te geven en te volgen.
 • Het school- of centrumreglement bevat de nodige bepalingen die ouders en leerlingen informeren over de wijze waarop het interactief afstandsonderwijs wordt georganiseerd doorheen het schooljaar.

Specifiek voor het personeel moet de wijze waarop personeelsleden worden ingezet in het interactief afstandsonderwijs worden vastgelegd in het arbeidsreglement.

Heb je een vraag?

Leerplichtonderwijs
Fien Moerman - 02 790 96 55

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.