Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Interactief afstandsonderwijs

Pagina delen

Regelgeving

Het decreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs is goedgekeurd. De Omzendbrief Interactief afstandsonderwijs in het secundair onderwijs bevat alle informatie.

Doelgroep

Het decreet verankert de mogelijkheid om het onderwijs gedeeltelijk als interactief afstandsonderwijs te organiseren voor een leerlingengroep in het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvormen 3 en 4.

Gaat het om een individuele leerling dan kan een school in uitzonderlijke gevallen het interactief afstandsonderwijs organiseren in het buitengewoon secundair onderwijs, in alle onderwijsvormen.

Altijd in combinatie met contactonderwijs

Interactief afstandsonderwijs bestaat uit onderwijsactiviteiten die via digitale media plaatsonafhankelijk worden georganiseerd tijdens de schooltijd en waarbij er interactie is tussen de leerling en leerkracht, synchroon of asynchroon.

Het wordt altijd georganiseerd in combinatie met contactonderwijs.

Maximum aantal uren

Interactief afstandsonderwijs voor een leerlingengroep kan per structuuronderdeel op schooljaarbasis voor maximum:

 • 20% van de onderwijstijd in de eerste graad en het onthaaljaar OV4 en de observatiefase van opleidingsvorm 3;
 • 30% van de onderwijstijd in de tweede graad OV4 en de opleidingsfase van opleidingsvorm 3;
 • 40% van de onderwijstijd in de derde graad OV4, de kwalificatiefase van opleidingsvorm 3 en de schoolcomponent van de integratiefase van opleidingsvorm 3. 

Specifiek voor duaal leren hebben deze percentages betrekking op de schoolcomponent.

De maxima zijn niet van toepassing op topsport, ballet, HBO Verpleegkunde en op het uitzonderlijk individueel interactief afstandsonderwijs voor een leerling (opgelet: de voorwaarde dat het interactief afstandsonderwijs georganiseerd wordt in combinatie met contactonderwijs blijft steeds van toepassing).

Voorwaarden

Interactief afstandsonderwijs kan enkel onder de volgende voorwaarden:

 • De school heeft een analyse gemaakt van de beginsituatie, met minstens aandacht voor de beschikbaarheid en kennis van de benodigde ICT-materialen en competenties bij de leerling en de leraar.
 • De school heeft een visie op interactief afstandsonderwijs ontwikkeld met duidelijke doelen.
 • De school waarborgt de participatiekansen van elke leerling. De leraar en de leerling krijgen altijd de mogelijkheid om het interactieve afstandsonderwijs in de school te geven en te volgen.

Vermelding in het school- of centrumreglement

In het school- of centrumreglement wordt (minstens) opgenomen:

 • de mogelijkheid om het interactief afstandsonderwijs in de school of te volgen.
 • om welke structuuronderdelen het gaat.
 • of het interactief afstandsonderwijs in groep of individueel wordt aangeboden.
 • de basisprincipes m.b.t. leerlingenevaluatie voor die leerstofonderdelen die via interactief afstandsonderwijs worden aangeboden.
 • de wijze waarop personeelsleden in interactief afstandsonderwijs worden ingezet, moet worden vastgelegd in het arbeidsreglement.

Heb je een vraag?

Leerplichtonderwijs

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.