Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Doelstellingen GO! CVO

Pagina delen

GO! Cvo

De tien centra voor volwassenenonderwijs vormen voor het GO! dé plek waar mensen steeds opnieuw aansluiting kunnen vinden bij maatschappelijke evoluties of bij de maatschappij. Post-initieel onderwijs wordt almaar belangrijker door de snelle evolutie in kennis en de geleidelijke verhoging van de levensduur. In het volwassenenonderwijs wordt op drie functies ingezet: de algemeen vormende functie, de kwalificatiegerichte functie en de tweedekansfunctie.

Maatschappelijke opdracht

Het volwassenenonderwijs heeft - samen met andere partners in de volwasseneneducatie - de maatschappelijke opdracht om de deelname van volwassenen aan een leven lang leren verder te verhogen. Daarbij biedt het aan volwassenen de kans om tijdens elke fase in hun leven (beroeps- en onderwijs)kwalificaties te behalen. Daarbij heeft het volwassenenonderwijs ook een belangrijke tweedekansfunctie voor jongeren zonder diploma.

Hefboom sociale promotie

Het volwassenenonderwijs vormt een belangrijke hefboom voor economische, sociale en culturele ontwikkeling binnen en van onze samenleving. Door de inzetbaarheid en de actieve deelname in de samenleving te verhogen, bewerkstelligt het sociale inclusie en versterkt het maatschappelijke integratie. Mensen krijgen bovendien via het volwassenenonderwijs de kans 'sociale promotie' te realiseren.

Emancipatie

Daarnaast draagt het volwassenenonderwijs bij tot persoonlijke en professionele ontwikkeling en emancipatie van deelnemers. Het leidt tot zelfontplooiing en een hoger persoonlijk welbevinden.

Heb je een vraag?

Daisy Denolf - 02 790 96 60

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.