Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Vlaamse toetsen in het leerplichtonderwijs

Pagina delen

Het decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs is goedgekeurd. De definitieve versie vind je bij de downloads.

Alle informatie staat gebundeld in de Omzendbrief over de Vlaamse toetsen in het onderwijs.

Doelstellingen van de toetsen

Het primaire doel is om de kwaliteit van onderwijs op een meer systematische en continue manier op systeemniveau te monitoren. Daarnaast zal elke school informatie ontvangen over de mate waarin haar leerlingen de eindtermen bereiken en leerwinst behalen en de inspectie informeren over de prestaties van de scholen, zodat zij de informatie bijkomend mee kan nemen in haar werking in combinatie met andere schoolgegevens en dit binnen het OnderwijsKwaliteitskader. De resultaten op de Vlaamse toetsen zullen het leerproces van leerlingen ondersteunen net zoals het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten.

Focus op Nederlands en wiskunde

De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen en schrijfvaardigheid met inbegrip van grammatica) en wiskunde. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk leerlingen uit het lager en secundair onderwijs te laten deelnemen. Elke leerling in het leerplichtonderwijs legt 4 keer zo'n toets af:

 • voor het lager onderwijs aan het einde van het 4e en het 6e leerjaar;
 • voor het secundair onderwijs aan het einde van de 1e en 3e graad.

Geleidelijke invoering

De toetsen worden geleidelijk aan ingevoerd. Zo krijgen scholen en onderwijspersoneel voldoende tijd om zich voor te bereiden. De eerste afname in het 4e leerjaar basisonderwijs en in het 2e leerjaar secundair onderwijs is voorzien voor het schooljaar 2023-2024. Eerste afname in het 6e leerjaar basisonderwijs en het 6e leerjaar secundair onderwijs is voorzien voor het schooljaar 2025-2026.

Ontwikkeling van de Vlaamse toetsen

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.