Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Regelgeving

Pagina delen

Decreet over de onderwijsinternaten

Het decreet is in werking sinds 1 september 2023

Volwaardige erkenning

Het decreet vormt, voor het eerst, een coherent en volwaardig regelgevend (decretaal) kader voor de onderwijsinternaten en hun internen. De onderwijsinternaten worden zo erkend als een volwaardige sector binnen het Vlaamse onderwijs. Hierdoor worden onderwijsinternaten en internen, voor alle aspecten, voor gelijke situaties op een gelijke wijze behandeld.

Omkadering

In opbouw en thema's is het decreet te vergelijken met een niveaudecreet, met de gekende elementen: erkenningsvoorwaarden, omkadering, werkingsmiddelen, reglement, zorgvuldig bestuur, enz. Het decreet besteedt veel aandacht aan de omkadering die aan de onderwijsinternaten zal worden toegekend en die wordt uitgedrukt in één omkaderingsrekeneenheid (ORE) met omkaderingstabel (degressief model).

Met de toegekende ORE kan het bestuur autonoom personeel aanwerven.

Referentiekader kwaliteitsvol verblijf

Kernelement van het decreet is de maatschappelijke verwachting t.a.v. de sector. Onderwijsinternaten zorgen voor kwaliteitsvol verblijf voor en begeleiding van internen, gericht op hun ontwikkeling en het realiseren van hun schoolloopbaan.  Samen met de onderwijsinternaten werd daartoe het referentiekader onderwijsinternaatskwaliteit (RiK) ontwikkeld, dat ook zijn decretale basis krijgt.

Ruimte voor diversiteit en autonomie

Binnen het coherente kader is er oog voor diversiteit en ruimte voor autonomie. De nieuwe regelgeving biedt een kader van waaruit de onderwijsinternaten de uitdagingen van vandaag en morgen op een adequate manier tegemoet kunnen treden. Het decreet doet een sterk appel op het beleidsvoerend vermogen van de besturen en faciliteert de besturen ook in het voeren van een beleid.

Heb je een vraag?

Liesbeth Hendrix - 02 790 93 94

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.