Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Duaal leren

Pagina delen

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het (buitengewoon)secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.

Voor het buitengewoon secundair onderwijs is duaal leren mogelijk in de kwalificatie- en integratiefase van opleidingsvorm 3 (OV3) en opleidingen in de 2e en 3e graad met een arbeidsmarktgerichte of dubbele finaliteit in opleidingsvorm 4 (OV4).

Doelstellingen duaal leren


Met duaal leren verwerft een leerling vaardigheden op de werkvloer en in een school.

De Vlaamse overheid wil verschillende doelstellingen bereiken:

 1. komen tot een betere link tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
 2. tegengaan van de ongekwalificeerde uitstroom,
 3. verlagen van de jeugdwerkloosheid.

Programmatieprocedure 

Duaal leren is organiek verankerd in het buitengewoon secundair onderwijs.

Scholen kunnen overgaan tot de programmatie van één of meerdere duale structuuronderdelen.

Meer informatie over de programmatie van een duaal structuuronderdeel vind je in de rubriek Programmatie en herstructurering voor wat betreft het gewoon SO en de rubriek Programmatie en herstructurering voor wat betreft BuSO.

DuLeGO!

In het project DuLeGO! ontwikkelde het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap samen met Artesis Plantijn Hogeschool een leidraad en tools voor screening en intake bij duaal leren.  Meer informatie kan je terug vinden in de materialenbank onder het thema duaal leren in Smartschool via 'Ga naar' - GO! Navigator' - 'secundair onderwijs’ - 'duaal leren'.

Heb je een vraag?

Ellen Van den Stock - 02 790 94 87

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.