Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Doelstellingen GO! academies

Pagina delen

LOGO DKO

Het onderwijs vormt kinderen, jongeren en volwassenen opdat ze sterk genoeg zouden zijn om volwaardig te participeren aan de maatschappij. Het deeltijds kunstonderwijs is hierin niet anders. Het deeltijds kunstonderwijs draagt bij tot de maatschappelijke participatie (vervolgonderwijs, amateurkunstenaar, creatief beroep, …), de persoonlijke ontplooiing en een leven lang en levensbreed leren van elke lerende. Terzelfder tijd onderscheidt het deeltijds kunstonderwijs zich ook van andere onderwijsvormen in die zin dat het namelijk werkt met en vanuit kunst. Het deeltijds kunstonderwijs start een artistiek leerproces op met elke leerling. De ontwikkeling van artistieke competenties staat voorop. Academies leiden leerlingen op tot kunstbeoefenaars die kunnen vertrouwen op hun artistiek vakmanschap, creativiteit en verbeeldingskracht. De finaliteit van het DKO is voor het GO! drieledig: een uitstroomfinaliteit naar de kunstbeoefening in de vrije tijd, een uitstroomfinaliteit naar de arbeidsmarkt en een doorstroomfinaliteit naar het hoger kunstonderwijs.

Gelijke participatiekansen

Vandaag bepaalt de socio-economische en socioculturele status van leerlingen sterk hun kans om te participeren aan het deeltijds kunstonderwijs. Voor het GO! moet het deeltijds kunstonderwijs tot doel hebben een competentie-ontwikkelend en competentiegericht onderwijs op maat van de leerling te realiseren, nieuwe doelgroepen te bereiken en de participatiegraad te verhogen. Dat laatste betekent niet noodzakelijk dat de globale leerlingencijfers sterker moeten stijgen. 

Niet alle jongeren en volwassenen moeten DKO volgen, maar iedereen moet ervoor kunnen kiezen. Het participatiebeleid moet dus op de eerste plaats inzetten op gelijke participatiekansen voor alle leerlingen.

Heb je een vraag?

Daisy Denolf - 02 790 96 60

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.