Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Model van internaatsreglement

Pagina delen

Een papieren en een digitaal model van internaatsreglement als ook een toelichting voor de directeurs staan als basisdocumenten klaar voor de onderwijsinternaten.

Dit model kent jaarlijkse aanpassingen conform aan de wijzigingen in de regelgeving. 

Digitaal model

Het model internaatsreglement is een digitaal werkinstrument beschikbaar via de online toepassing Schoolreglement.

Het onderwijsinternaat doorloopt het proces van model tot het eigen internaatsreglement. Het eindproduct is een link die op de internaatswebsite kan.

Een handleiding staat klaar voor de scholengroepbeheerder als voor de lokale beheerder.

De scholengroepbeheerder van het digitaal schoolreglement vraagt beheerdersrechten aan op schoolreglement@g-o.be. De lokale beheerder vraagt rechten aan de scholengroepbeheerder van het submodel.

Schoolreglement

Papieren model

Het model staat vrijblijvend ter beschikking van de scholen(groepen).

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.