Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Verschillende domeinen

Pagina delen

​De antwoorden op de veelgestelde vragen gaan over verschillende domeinen: problemen met leerlingen, aansprakelijkheid, problemen met ouders, fouillering, privacy, personeel en andere.

De wettelijke problematiek rond leerlingen

 • Huistaken niet gemaakt – schrijfopdracht
 • Leerling steelt GSM – definitieve verwijdering

Aansprakelijkheid

 • Kind beschadigt iets van een ander kind – slecht toezicht
 • Boekentas stuk gemaakt door kind – onder toezicht – moet school dit betalen.
 • Alleen naar huis - steeds schriftelijke toestemming van de ouders
 • Bril verloren – wie betaalt dit?

Wettelijke problematiek rond ouders en de interactie met hen

 • Toegang tot schooldomein

Echtscheiding en de problematiek

 • Officiële documenten ouders – rechten en plichten van de school
 • Afhalen van de kinderen
 • Oudercontacten, mededelingen, rapporten, …
 • Risico op ouderlijke ontvoering – houding van de school
 • Inschrijving door vader – verstrekt foutieve informatie
 • Grootouder wil foto kopen van kleinkind – ouders mogen dit niet weten

Fouillering

 • Kind steelt speelgoed
 • Boekentas leegmaken

Privacy en het gebruik van beeldmateriaal

 • Publiceren van beeldmateriaal door hogeschool studenten

Wettelijke problematiek rond personeel en de school als entiteit en haar verantwoordelijkheden

 • Uitstap – begeleiden van leerlingen
 • Zwembadbegeleiding
 • Toezicht – goede huisvader/huismoeder
 • Niet afhalen van kind
 • Rondlopen in vreemde stad – diefstal: sanctioneren
 • Onvoorziene omstandigheden – leerlingen naar huis sturen
 • Polyvalente ruimte zonder toezicht

Personeelsaangelegenheden

 • Verplicht lokaal/werkruimte opruimen op 1 juli?
 • Leerkracht dronken in de klas
 • Afwezigheid ingevolge weersomstandigheden (sneeuw, ijzel, …)

Varia

 • Knutselen met wc rolletjes?
 • Puzzeltapijten?
 • Mag logopedist therapie geven tijdens schooldag?
 • Totaal verbod op GSM?

Informatie betreffende de aansprakelijkheid

 • GWP: toezicht
 • Daguitstappen: ongeval
 • Zwemlessen

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.