Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Afwijkingsuren

Pagina delen

De afwijkingsuren, bijkomende uren of extra uren voor het buitengewoon onderwijs vormen een pakket uren en lestijden dat 0,475% van het totale lestijden-, lesuren- en urenpakket van het voorafgaande schooljaar bedraagt.
 
In het buitengewoon secundair onderwijs spreekt men over extra uren en lestijden. Scholen die in aanmerking willen komen voor deze bijkomende lestijden en -uren moeten een aanvraag indienen.
 
In de dienstbrief vind je alle informatie over de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen en andere praktische informatie.

Aanvraag voor extra lestijden/lesuren voor het schooljaar 2024-2025

Als school voor buitengewoon basisonderwijs of als school voor buitengewoon secundair onderwijs kan u een aanvraag indienen voor extra lestijden/lesuren voor het schooljaar 2024-2025. 

U vindt de dienstbrief hierover vindt u in de rechterkolom op deze pagina.

De aanvraag dient uiterlijk 15/09/2024 via Mijn Onderwijs verstuurd te worden naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten via een modelformulier dat als bijlage bij omzendbrief NO/2006/02 gaat. Wij vragen eveneens een kopie van uw aanvraag te bezorgen aan het team leerplichtonderwijs via mail: leerplichtonderwijs@g-o.b

Het AgODi zal in de loop van augustus de nodige aanpassingen met het oog op volgend schooljaar doorvoeren op dit modelformulier. 

Aangezien er bij de aanvraag gevraagd wordt naar de leerlingencijfers van de derde schooldag van september kunnen volledig ingevulde aanvragen ten vroegste begin september bezorgd worden aan het AgODi.

Heb je een vraag?

Leerplichtonderwijs
Liesbeth Hendrix - 02 790 93 94

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.