Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Programmatie en herstructurering

Pagina delen

!! NIEUW !! Document arbeidsmarktcijfers voor aanvraag onderwijsbevoegdheid CVO

AHOVOKS publiceerde een nieuw sjabloon voor het aanvragen van onderwijsbevoegdheid door de CVO. U vindt het nieuwe sjabloon in de bijlage 9 van de omzendbrief De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie. In dit nieuw sjabloon wordt onder vraag 7 bij ‘Maatschappelijke behoefte’ niet langer verwezen naar ‘een document van de lokale VDAB (de dienst Regie)’ als mogelijk bewijsstuk. Die verwijzing werd nu vervangen door een vraag naar ‘arbeidsmarktcijfers’.

Vanop deze pagina kunt u een document/handleiding downloaden om arbeidsmarktcijfers, en informatie over knelpuntberoepen, op te nemen in de aanvraag voor een onderwijsbevoegdheid.

We hopen u op die manier de nodige handvatten te geven om de relevante (cijfer)gegevens te vinden en in te spelen op verwachtingen en verwacht cijfermateriaal ter zake.

   

Programmatieprocedure

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een of meer studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in een vestigingsplaats.

Programmatieaanvragen worden steeds voor advies aan de VLOR voorgelegd.

Verwerven van onderwijsbevoegdheid

De centra voor volwassenenonderwijs en de scholengroepen kunnen advies inwinnen en ondersteuning krijgen bij het uittekenen van hun opleidingsaanbod en de hieruit eventueel voortvloeiende herstructureringen. 

Alle informatie staat in de Omzendbrief 'De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie'.

Regelluw kader

Tot en met 2023- 2024 kunnen de centra voor volwassenenonderwijs binnen een regelluw kader een bestaande onderwijsbevoegdheid voor een studiegebied in een andere vestigingsplaats uitoefenen dan in de vestigingsplaats waarvoor ze is toegekend (via een melding).

Alle informatie staat in de Omzendbrief 'Dringende en tijdelijke maatregelen voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie naar aanleiding van de coronacrisis'.

Rationalisatienormen

Onderwijsdecreet XXVII voerde nieuwe rationalisatienormen voor het (secundair) volwassenenonderwijs in. De normen gelden als voorwaarde voor een centrum voor volwassenenonderwijs om in de overheidsfinanciering te kunnen worden opgenomen.

Sinds 1 september 2022 telt het GO! 10 centra voor volwassenenonderwijs.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.