Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samenwerken met VDAB

Het GO! en de VDAB hebben al enige jaren een partnership voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De focus ligt op talent- en competentieontwikkeling en leer- en werkloopbanen.

De samenwerkingsactiviteiten richten zich zowel tot leerlingen als leerkrachten:

  • De uitbouw van de (onderwijs)loopbaan van leerlingen
  • Het ontwikkelen van sterke regionale partnerschappen tussen de scholen en de industrie
  • Het nascholen van leerkrachten via de trainingssessies voor onderwijsprofessionals

De VDAB ondersteunt bovendien de leerkrachten via een aanbod van lessenpakketten, beroepeninfo, oefenfirma's, trainingssessies, …. Het ondersteuningsaanbod kan je hier raadplegen.

Tenslotte kan de leerkracht met zijn leerlingen gebruik maken van de VDAB-infrastructuur in de competentiecentra binnen de zgn. 10-dagen regeling. Hij moet binnen de voorziene periode zijn leerlingen inschrijven via de aanmeldpagina van de verschillende RTC's.   

VDAB stelde hiervoor een stappenplan op. Ondertussen kunnen leerkrachten ook over de provinciegrenzen heen naar een VDAB-centrum kan gaan, wanneer daar een interessant aanbod is. Maar ook dit moet via je eigen RTC aangevraagd worden.

Acties

Aan de slag met VDAB-tools

Op 31 januari 2022 vond het Webinar 'Aan de slag met VDAB-tools' plaats. Leerlingen hebben nood aan  een geïnformeerde kijk op de impact van hun studie op een latere jobkeuze. De VDAB heeft diverse tools ontwikkeld om leerlingen daarbij te ondersteunen. Welke dat zijn en hoe je die binnen de begeleiding op school kan inzetten kom je te weten via de presentatie en het bijbehorend filmpje.

 


Deze tools kunnen ingezet worden bij alle leerlingen en cursistenleerlingen in studierichtingen met dubbele finaliteit en arbeidsmarktgerichte finaliteit, cursisten in het volwassenenonderwijs en leerlingen uit de doorstroomfinaliteit, die op langere termijn eveneens op de arbeidsmarkt zullen instromen.

De aangereikte tools kunnen diverse actoren in het onderwijs ondersteunen in de concretisering van hun opdracht: leerkrachten, leerlingenbegeleiders, trajectbegeleiders, TA's en TAC's, CLB-medewerkers,… Wat het (bu)so betreft ziet het team een duidelijke link met het decreet leerlingbegeleiding en de vernieuwde eindtermen.

Onderaan bij documenten vind je de presentatie terug.

Beroepen in cijfers

De VDAB stelt de  tool Beroepen in cijfers ter beschikking. Het is een zeer handig instrument voor wie graag meer arbeidsmarktinformatie verwerft over een specifiek beroep. Een interactieve kaart verstrekt en vergelijkt daarenboven de gegevens voor heel Vlaanderen. De tool kan hier geraadpleegd worden.

Trainingssessies voor onderwijsprofessionals

Als leerkracht ben je de meest geschikte persoon om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Tijdens de schoolloopbaan leggen de leerlingen immers de basis voor hun latere professionele loopbaan. Daarom is het belangrijk dat ze zich bewust worden van hun eigen competenties en mogelijkheden, die ze vaak reeds ontwikkelen tijdens vakantie- en weekendwerk, hobby's, houding op school, … Deze troeven moeten ze leren vertalen naar werkcompetenties. Hierbij speelt de school een cruciale rol.

In dit kader heeft VDAB trainingssessies voor onderwijsprofessionals ontworpen. Ze zijn bedoeld voor leerkrachten, TA/TAC's, leerlingbegeleiders, …. uit aso, bso, buso, dbso,  kso, tso of volwassenenonderwijs. De sessies zijn modulair opgebouwd rond het thema werk. Je krijgt praktische informatie en oefeningen. VDAB coacht de leerkrachten om de leerlingen de weg naar de arbeidsmarkt te doen vinden. Deze sessies zijn gratis. Het meest recente kan je hier terugvinden

In deze nieuwsflits onderstreept een GO! leerkracht het belang van deze training.

 

Jouw contactpersoon

Annick Haesaerts

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel