Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samenwerken met VDAB

Het GO! en de VDAB hebben al enige jaren een partnership voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De focus ligt op talent- en competentieontwikkeling en leer- en werkloopbanen.

De samenwerkingsactiviteiten richten zich zowel tot leerlingen als leerkrachten:

  • De uitbouw van de (onderwijs)loopbaan van leerlingen
  • Het ontwikkelen van sterke regionale partnerschappen tussen de scholen en de industrie
  • Het nascholen van leerkrachten via de trainingssessies voor onderwijsprofessionals

De VDAB ondersteunt bovendien de leerkrachten via een aanbod van lessenpakketten, beroepeninfo, oefenfirma's, trainingssessies, …. Het ondersteuningsaanbod kan je hier raadplegen.

Tenslotte kan de leerkracht met zijn leerlingen gebruik maken van de VDAB-infrastructuur in de competentiecentra binnen de zgn. 10-dagen regeling. Hij moet binnen de voorziene periode zijn leerlingen inschrijven via de aanmeldpagina van de verschillende RTC's.   

VDAB stelde hiervoor een stappenplan op. Ondertussen kunnen leerkrachten ook over de provinciegrenzen heen naar een VDAB-centrum kan gaan, wanneer daar een interessant aanbod is. Maar ook dit moet via je eigen RTC aangevraagd worden

Beroepen in cijfers

De VDAB stelt de  tool Beroepen in cijfers ter beschikking. Het is een zeer handig instrument voor wie graag meer arbeidsmarktinformatie verwerft over een specifiek beroep. Een interactieve kaart verstrekt en vergelijkt daarenboven de gegevens voor heel Vlaanderen. De tool kan hier geraadpleegd worden.

Trainingssessies voor onderwijsprofessionals

Als leerkracht ben je de meest geschikte persoon om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Tijdens de schoolloopbaan leggen de leerlingen immers de basis voor hun latere professionele loopbaan. Daarom is het belangrijk dat ze zich bewust worden van hun eigen competenties en mogelijkheden, die ze vaak reeds ontwikkelen tijdens vakantie- en weekendwerk, hobby's, houding op school, … Deze troeven moeten ze leren vertalen naar werkcompetenties. Hierbij speelt de school een cruciale rol.

In dit kader heeft VDAB trainingssessies voor onderwijsprofessionals ontworpen. Ze zijn bedoeld voor leerkrachten, TA/TAC's, leerlingbegeleiders, …. uit aso, bso, buso, dbso,  kso, tso of volwassenenonderwijs. De sessies zijn modulair opgebouwd rond het thema werk. Je krijgt praktische informatie en oefeningen. VDAB coacht de leerkrachten om de leerlingen de weg naar de arbeidsmarkt te doen vinden. Deze sessies zijn gratis. Het meest recente kan je hier terugvinden

In deze nieuwsflits onderstreept een GO! leerkracht het belang van deze training.

 

Jouw contactpersoon

Annick Haesaerts

beleidsondersteuner thema's en onderhandelingen, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel