Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Actuele onderwijsontwikkelingen

Vakantiejob voor leerlingen duaal leren bijna mogelijk

Minister van werk Kris Peeters heeft een Koninklijk Besluit klaar waardoor leerlingen duaal leren ook een vakantiejob zouden mogen uitoefenen. Tot op heden was dat niet mogelijk, wegens de huidige wet op de studentenarbeid. Deze hield geen rekening met duaal leren. Het KB gaat nu de deur uit met als streefdoel in juli reeds van toepassing te zijn. Studenten die duaal leren zullen geen vakantiejob kunnen uitoefenen bij de werkgever waar ze in het kader van hun duale opleiding aan verbonden zijn. Wij houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen van dit KB.

Vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor studie

De bevoegdheid om uitkeringsgerechtigde werkzoekenden vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te verlenen voor een studie, opleiding of stage wordt vanaf 1 januari 2017 overgeheveld van RVA naar VDAB.

Alle informatie omtrent dit vrijstellingsbeleid kan je hier terugvinden.

Onderaan deze pagina vind je verdere informatie over deze vrijstelling in een document van VDAB

VCA-certificering opnieuw toegankelijk voor leerlingen  

Het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers) is een nationaal erkend instrument waarmee bedrijven en instellingen bewijzen zich in te zetten voor veiligheid op de werkvloer.

In bepaalde sectoren en bedrijven is het van primordiaal belang dat leerlingen over dit certificaat beschikken in functie van stage of werken.

VOLTA en Constructiv hebben daarom besloten het VCA-examen gratis aan te bieden aan leerlingen in de 3de graad elektriciteits- en bouwopleidingen. De voorwaarde kan je nalezen in de bijgevoegde documenten onderaan de pagina.

10-dagen maatregel VDAB voor heftruckopleidingen

In het kader van de 10-dagen regeling voor de heftruckopleidingen biedt de VDAB bijkomende ondersteuning aan  scholen die heftruckopleidingen voorzien in hun studieaanbod. Leerkrachten kunnen via dit aanbod  hun competenties heftruckrijvaardigheden versterken.
Uitgebreide info vind je onderaan bij documenten.

Doelgroepkorting voor jonge werkgevers

Op 1 juli 2016 treedt de doelgroepvermindering voor jonge werknemers in werking. Werkgevers die een laag- of middengeschoolde werknemer jonger dan 25 jaar in dienst nemen, hebben recht op een RSZ-vermindering van de werkgeversbijdrage. Ook voor jongeren binnen alternerend leren geldt er een RSZ-vermindering

Wil de jongere van RSZ-vermindering genieten, dan dient hij  een dossier in Mijn Loopbaan ("loopbaanportfolio") te hebben. Het is belangrijk dat zowel de werkgevers als de jongeren hiervan op de hoogte zijn. Vele jongeren zullen binnen enkele dagen aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.  Via Onderwijs Loopbaanbegeleiding (OLB) moeten jongeren op school gestimuleerd worden om hun portfolio aan te maken. De RSZ-vermindering kan de kansen op tewerkstelling van de jongere verhogen. 

Onderaan vind je verdere informatie over de doelgroepkorting. De website www.werk.be/doelgroepverminderingen zal operationeel zijn vanaf 25 juni 2016

Proefproject ondernemerszin wanneer de leraar op bedrijfsstage is

Wanneer je  als school je leerkracht wil laten participeren aan een bedrijfsstage, kan je beroep doen op een proefproject van het Departement Onderwijs. Tijdens de afwezigheid van de leerkracht voorziet dit project  klasactiviteiten rond ondernemerschap en ondernemerszin.

Het project is gratis en de activiteiten worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen. Het proefproject voorziet in 30 bedrijfsstages.

Info en voorwaarden kan je vernemen via volgende link.

Jouw contactpersoon

Annick Haesaerts

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel