Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Actuele onderwijsontwikkelingen

Studentenarbeid voor leerlingen duaal leren en leerlingen met OAO-overeenkomst

Leerlingen die een overeenkomst hebben in duaal leren of leren en werken, kunnen sinds 1 juli 2017 ook een studentenovereenkomst sluiten. Welke overeenkomst een leerling heeft, een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO), stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA), speelt daarbij geen rol. Een studentenovereenkomst kan alleen voor periodes dat de leerling geen les moet volgen bij de opleidingsverstrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Deze kunnen geraadpleegd worden via volgende link : https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Fiche%20Trajectbegeleider%20-%20Studentenarbeid.pdf  

Vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor studie

De bevoegdheid om uitkeringsgerechtigde werkzoekenden vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te verlenen voor een studie, opleiding of stage wordt vanaf 1 januari 2017 overgeheveld van RVA naar VDAB.

Alle informatie omtrent dit vrijstellingsbeleid kan je hier terugvinden.

Onderaan deze pagina vind je verdere informatie over deze vrijstelling in een document van VDAB

VCA certificering voor jongeren 3de graad elektriciteits-, metaal- en bouwopleidingen

Het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers) is een nationaal erkend instrument waarmee bedrijven en instellingen bewijzen zich in te zetten voor veiligheid op de werkvloer.

Veilig werken op de werkvloer is van levensbelang.
Het is dan ook erg belangrijk dat dit reeds op school wordt aangeleerd. Bovendien heeft het VCA-certificaat een belangrijke meerwaarde voor onze leerlingen wanneer ze zich vervolgens op de arbeidsmarkt begeven.

VOLTA en Constructiv hebben daarom besloten het VCA-examen gratis aan te bieden. .Jongeren uit 3de graad elektriciteits-, metaal- en bouwopleidingen kunnen éénmaal kosteloos deelnemen aan het VCA-examen

Meer info via volgende pagina's :

VOLTA : https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken-met-volta/secundair-onderwijs/vca-examen

Constructiv : http://www.edutec.be/vca

10-dagen maatregel VDAB

VDAB stelt zijn infrastructuur ter beschikking van leerkrachten en leerlingen (behorende tot de doelgroep) onder volgende afspraken :

  • de VDAB biedt de scholen de mogelijkheid praktijklessen te geven in zijn competentiecentra gedurende maximaal 10 dagen per leerling;
  • de Infrastructuur wordt gratis ter beschikking gesteld;
  • de opleiding wordt gegeven door de leraren zelf;
  • de leraren volgen een gratis wegwijssessie over de campus, het leeratelier en de arbeidsmiddelen die aan hen zullen worden toevertrouwd.

Het infrastructuuraanbod staat open voor leerlingen in hun finaliteitsjaren.
Het aanbod is niet beperkt tot de eigen provincie, maar inschrijvingen gaan altijd via het RTC van de provincie waarin het VDAB-competentiecentrum gelegen is.

Verdere info kan u bekomen via de website van uw RTC.

Via de pagina van VDAB hieronder kan u info verwerven voor de verschillende clusters :

  • Bouw en Hout
  • Business Support, Retail en ICT
  • Diensten en Diensten aan bedrijven
  • Industrie
  • Transport en Logistiek

 https://infrastructuuraanbod-onderwijs.appspot.com/

Doelgroepkorting voor jonge werknemers

Sedert juli 2016 ging er voor werkgevers een systeem van doelgroepkorting van start bij het aanwerven van werknemers uit bepaalde doelgroepen. Ook jongeren, tewerkgesteld met een OAO-contract komen hiervoor in aanmerking. De werkgever kan RSZ vermindering van de werkgeversbijdrage bekomen als hij voldoet aan de voorwaarden.

Verdere informatie over de doelgroepkorting vind je via de website : www.werk.be/doelgroepverminderingen

Informatie over fianciële stimuli voor bedrijven vind je via volgende link : https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Fiche%20Onderneming%20-%20Financi%C3%ABle%20stimulansen.pdf

Proefproject ondernemerszin wanneer de leraar op bedrijfsstage is

Wanneer je  als school je leerkracht wil laten participeren aan een bedrijfsstage, kan je beroep doen op een proefproject van het Departement Onderwijs. Tijdens de afwezigheid van de leerkracht voorziet dit project  klasactiviteiten rond ondernemerschap en ondernemerszin.

Het project is gratis en de activiteiten worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen. Het proefproject voorziet in 30 bedrijfsstages.

Info en voorwaarden kan je vernemen via volgende link.

Jouw contactpersoon

Annick Haesaerts

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel