Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Praktijkvoorbeelden uit GO! scholen

Drie bedrijven en drie scholen uit Vlaams-Brabant wonnen de wedstrijd van de provincie Vlaams-Brabant met goede praktijkvoorbeelden om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te helpen dichten. Het gaat om de ondernemingen Colruyt, Siemens en Zorg Leuven en de onderwijsinstellingen Technisch

Atheneum Halle, CLW Castor Vilvoorde en GO! Atheneum Tienen.

Bedrijven hebben grote tekorten aan gespecialiseerd technisch personeel.  Scholieren en studenten die de arbeidsmarkt betreden, beschikken nog niet over de juiste kwalificaties. Het fenomeen is al langer bekend. "Daarom is het van groot belang om jongeren te laten kiezen voor een degelijke technische opleiding. Zo zijn ze mee met de nieuwste ontwikkelingen binnen de bedrijfstakken", zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Onderwijs en Economie.

"We riepen zowel scholen als bedrijven op om goede praktijkvoorbeelden te delen. Via een jaarlijkse wedstrijd willen we hen op basis van prestaties belonen in hun inspanningen om school en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. De winnende projecten krijgen elk 1.000 euro."

De provincie ontving praktijkvoorbeelden van negen scholen en drie bedrijven. De jury bestond uit vertegenwoordigers van de provincie, VDAB, Voka en het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Vlaams-Brabant. Die bekroonden de projecten van drie scholen en evenveel bedrijven.

De winnaars op een rijtje:

° Technisch Atheneum Halle voor hun samenwerking met BMW

° CLW Castor Vilvoorde met Klustor, een klusjesdienst voor en door leerlingen

° GO! Atheneum Tienen met een project om ASO-leerlingen in contact te brengen met ondernemingen die nood hebben aan ingenieurs

° Siemens uit Huizingen (Beersel) voor hun ondersteuning van STEM-richtingen

° Zorg Leuven voor workshops over thuis- en ouderenzorg

° Colruyt Group uit Halle voor het traject praktijkles op verplaatsing

Leerkrachten verkoop op werkplekleren bij Colruyt

Begin januari ondertekende Raymonda Verdyck een samenwerkingsakkoord met de Colruyt Group NV (Colruyt, Dreamland, Okay, Bioplanet, …). Aan de pilootfase nemen zo'n 20-tal scholen deel (8 voltijdse,  12 dbso) en 34 leerkrachten.

In de aanvangsfase krijgen onze leerkrachten een 2-daagse opleiding in het Colruyt-trainingscenter, gevolgd door een 3-daagse training 'on the floor' in een winkelsite naar keuze. In een volgende fase zullen onze leerkrachten lesgeven aan hun leerlingen in de winkelsite. Zij kunnen dan meteen de theoretische vorming omzetten in praktijkoefeningen in een reële arbeidssituatie.

De leerkrachten gingen de leerlingen vooraf en ondervonden 'aan den lijve' de realiteit van de werkvloer (vroege shiften, spierpijn, om 6 u 's ochtends schappen swifferen, …). Zij kregen een realistische kijk op het beroep en kunnen hun leerlingen nu veel beter voorbereiden. Ook werd er tal van didactisch materiaal uitgewisseld.

Naast praktijklessen op verplaatsing biedt de samenwerking met Colruyt  ruimte voor observatieactiviteiten, stages en werkplekken.

Indien je er meer wil over weten kan je contact opnemen met Annick Haesaerts (annick.haesaerts@g-o.be ).

Bijgaande foto's  laten je meegenieten van de 2-daagse opleiding in het Colruyt trainingcenter (Halle).

 Colruyt 1.jpgColruyt_LKstage_18-19-01-17 065.JPGColruyt_LKstage_18-19-01-17 082.JPG Colruyt_LKstage_18-19-01-17 071.JPG            Colruyt_LKstage_18-19-01-17 107.JPG

 Praktijkles op verplaatsing - Colruyt

Wij, de leerlingen van de richting winkelbediende van KTA Dendermonde-CLW Talent, hebben op 6 en 7 februari bij Colruyt in Dendermonde een handje toegestoken. We hebben natuurlijk veel bijgeleerd en plezier gehad. Tijdens deze praktijkles op verplaatsing hebben we onder andere rekken gevuld, voorraad op de supper geplaatst en met een motortranspalet gereden.

Als eerste kregen we een rondleiding in de winkel en het magazijn zodat we de indeling van de winkel leerden kennen. We kregen ook een korte opleiding in verband met veiligheid. Zo leerden we onder andere veilig op een ladder klimmen en dozen opbergen.

Vervolgens leerde onze leerkracht ons met een transpalet rijden. Het was vooral belangrijk dat wij rekening hielden met de veiligheid van de klanten. We reden er zonder moeite mee rond en dat was zeer tof.

Daarna pikten we de voorraad op met een motortranspalet en reden ermee naar de juiste rayon waar we begonnen met aanvullen. Eerst vulden we de koeken aan. Die namen we uit de omverpakking en plaatsten we in de rekken: de oudste artikelen vooraan en de nieuwere producten achteraan zoals het FIFO-principe voorschrijft.

Natuurlijk brengt uitpakken van producten afval met zich mee. We moesten ervoor zorgen dat de winkel er steeds netjes uitzag en het afval meteen werd opgeruimd. We sorteerden het karton en het plastic in 2 verschillende zakken.

Het was een zeer leuke ervaring en voor herhaling vatbaar! We hebben een duidelijk beeld gekregen van de taken van een aanvuller. Daarnaast leerden we ook veel bij tijdens deze praktijkles.
 
We willen de medewerkers van Colruyt Dendermonde bedanken voor de leerrijke ervaring!

Natalie en Michel

Winkelbediende – KTA Dendermonde CLW Talent

Technisch Atheneum Keerbergen gaat duaal

Op 1 september stapte TA Keerbergen in de proeftuin van de Minister van Onderwijs met het standaardtraject ruwbouw duaal. In deze nieuwe leervorm moet de jongere optimaal kunnen leren op de schoolbanken en op de werkvloer. De jongere schakelt naadloos over van de theoretische vorming naar de toepassing in praktijk. Dit proces vraagt een intense samenwerking tussen school en bedrijf. Beide partners moeten de inhouden goed op mekaar afstemmen, de jongere optimaal betrekken en hem begeleiden in zijn leerproces . De functie van de trajectbegeleider is daarbij cruciaal. Hij moet het hele verloop controleren en in goede banen leiden.

Trajectbegeleider Chris Meeus licht in bijgaand filmpje zijn rol in dit leermodel toe en deelt ons zijn voornaamste bevindingen mee. Wil je er graag meer over weten? Dan kan je hier het filmpje van TA Keerbergen bekijken.


De Tiense suikerraffinaderij opent leeratelier in het kader van duaal leren en werken

Op 18 april huldigde de Tiense suikerraffinaderij haar leeratelier voor duaal leren in aanwezigheid van minister Koen Geens in. De Tiense Suikerraffinaderij gelooft in deze vorm van onderwijs en heeft daarom geïnvesteerd in de creatie van een professioneel leeratelier in haar vestiging te Tienen. Het bedrijf wil jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt dankzij een goed evenwicht tussen leren op school en het verwerven van extra competenties in een reële arbeidsomgeving. In dit leeratelier zullen verschillende partners samenwerken : de lokale scholen (GO! Atheneum D'hek Landen, PISO Tienen en VIA Tienen), de VDAB, IPV en TMS Industrial Services. Alle partners ondertekenden de engagementsverklaring om dit partnerschap en het Duaal Leren en Werken te bekrachtigen.

Dit leeratelier is een vervolg op het ESF-project "Talenten Stimuleren door Leren en Werken" met Techno+ en het GO!9943_387_Dann_Low.jpg9943_404_Dann_Low.jpg

 

Jouw contactpersoon

Annick Haesaerts

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel