Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Buitengewoon onderwijs

Hoge doelen voor al onze leerlingen? Maximale kansen voor een inclusievere samenleving? Dat begint met een GO! mindset op school. Om alle GO! professionals hierin te ondersteunen voorzien we een professionaliseringsaanbod door experten.

Wat heeft deze leerling nodig om te kunnen groeien? Hoe kunnen we het leervermogen van elk kind blijvend prikkelen? Hoe kunnen we de leermotivatie aanwakkeren? Intense samenwerking, het opbouwen en delen van kennis en ervaringen binnen schoolteams en met collega's van andere scholen helpt je om dit elke dag weer waar te maken. Maar soms is er meer nodig.

Soms ben je op zoek naar specifieke expertise om bepaalde leerlingen optimaal te begeleiden. Als pedagogische begeleidingsdienst willen we hierin ondersteunen door een aanbod samen te stellen van opleidingen en navormingen, waarbij een praktische toepasbaarheid in de klas centraal staat.

Langerlopende opleidingen

Leren leren als basis van een goed leerrendementEen vierdaagse opleiding vanuit Feuerstein's gedachtegoed voor leraren, BLIO, paramedici, opvoeders, verzorgenden, orthopedagogen, schoolleiders in het (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs.
Autisme, basiscursusOpleiding voor GO! onderwijsprofessionals, zoals leraren, paramedici, opvoeders, kinderverzorgers, die werken met leerlingen met autisme
Life Space Crisis Intervention (LSCI), een verbale interventiemethodiekOpleiding voor GO! professionals en leden van een crisis-interventieteams uit het (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs en de internaten.
SEO en welbevinden vanuit een positief leer- en leefklimaatOpleiding voor GO! professionals uit het buitengewoon basis en secundair onderwijs

 

Korte Vormingen

Voor al wie werkt met jong functionerende leerlingen en leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. Van kleuters tot jongeren met een lage ontwikkelingsleeftijd binnen gewoon kleuter- of buitengewoon basis- en secundair onderwijs. 

Voor leraren, paramedici, verzorgenden, opvoeders, ondersteuners, zorgleraren...

Voor al wie werkt met kinderen of jongeren met leerhindernissen in het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Voor leraren, paramedici, verzorgenden, opvoeders, ondersteuners, zorgleraren,…

Vormingen autisme

Voor al wie werkt met kinderen of jongeren met Autisme: leraren, paramedici, verzorgenden, opvoeders, ondersteuners, zorgcoördinatoren, begeleiders... Alle vormingen in kader van autisme worden gegeven door Adi Vanden Brande en An Saey.

GO!ed gestart:

GO!ed op dreef:

Vormingen experten

Voor orthopedagogen, pedagogen, psychologen, ondersteuners, teamcoaches, teambegeleiders, zorgcoördinatoren...

Professionele leergemeenschappen

Omdat scholen buitengewoon onderwijs vaak alleen zijn binnen hun scholengroep, organiseren we voor deze doelgroep Vlaanderenbrede, scholengroepoverstijgende professionele leergemeenschappen. Het is noodzakelijk per deelnemer in te schrijven.