Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Buitengewoon onderwijs

We willen dat onze buitengewone scholen schitteren. Dat we met z’n allen altijd vertrekken vanuit de mindset: ‘Wat heeft dit kind nodig om te kunnen groeien?’ Hoe kunnen we het leervermogen van elk kind blijvend prikkelen? Hoe kunnen we de leermotivatie aanwakkeren? Intense samenwerking, het opbouwen en delen van kennis en ervaringen binnen schoolteams en met collega’s van andere scholen helpt je om dit elke dag weer waar te maken. 

Als pedagogische begeleidingsdienst willen we hierin ondersteunen door een aanbod samen te stellen van opleidingen en navormingen, waarbij een praktische toepasbaarheid in de klas centraal staat. We willen collega’s kansen geven om effectief expert te zijn in het buitengewoon onderwijs, om expertise op te bouwen in praktijk, maar ook te leren van specialisten over verschillende hindernissen waar je als professional voorstaat. Met een goede basiskennis van stoornissen waarmee je leerlingen worstelen, ga je hun handelen beter begrijpen en vlotter kunnen begeleiden. Hiervoor nodigen we experten uit om ons vormingsaanbod kleur en vorm te geven. Vanuit hun ervaring en wetenschappelijk onderzoek krijg je kansen moeilijke vraagstukken vanuit verschillende standpunten te bekijken en je persoonlijke ervaringen af te toetsen. Deze brede kijk en praktisch toepasbare tips en tools geven je goesting en inspiratie, zodat je gesterkt en gemotiveerd naar je klas of school terugkeert. Door de expertise van alle GO! professionals binnen de school te bundelen kunnen we samen een krachtig buitengewoon onderwijs maken, waarin leerlingen groeien in hun mogelijkheden in een positief leef-en leerklimaat! 


Gepersonaliseerd Samen leren 

Om leerlingen, ook in het buitengewoon onderwijs te laten uitblinken, is het belangrijk om ze sterke vaardigheden aan te leren. Zo worden ze zelfstandiger en krijg je als leraar ook binnen de klasgroepen meer leerruimte. We sloegen de handen in elkaar met Playground en Viva en bieden interactieve en inspirerende vormingsdagen op maat van het buitengewoon onderwijs in Brugge, Antwerpen en Brussel, zowel voor Basis als secundair onderwijs waar je duidelijke tools aangereikt krijgt om doelgericht met spelen aan de slag te gaan en zo executieve vaardigheden aan te leren en te trainen, waarbij we weer een stapje dichter kunnen komen bij gepersonaliseerd samen leren en doelgericht differentiëren. 

Ontdek:  


Denkontwikkeling en leren leren, zelfregulerende vaardigheden

Trainer, onderwijzer, auteur. In deze vorming neemt Albert Janssens je mee vanuit de Feuersteingedachte en gebruikt al zijn kennis en ervaring uit het buitengewoon onderwijs en daarbuiten om jou vanuit verschillende invalshoeken hapklare tools mee te geven om samen met je leerlingen het onderste uit de kan te halen, doelgericht te kunnen differentiëren, hen te leren ‘denken’. Deze boeiende verteller met een enorm geloof in de mogelijkheden van elke leerling is expert op vlak van denkstimulering en leren leren in het buitengewoon onderwijs. Hij legt de vinger op leerhindernissen en geeft je heldere inzichten, die je met nieuwe blikken naar je leerlingen doen kijken. De opleiding is zo opgebouwd dat je al het geleerde meteen kan toepassen en uitproberen in je klas en daarna feedback kan krijgen tijdens een volgende sessie. We organiseren 2 reeksen, de vierdaagse is gericht op jonge kinderen of leerlingen met een jonge mentale leeftijd. De vijfdaagse richt zich eerder op leerlingen van de basisschool of eerste graad BUSO; Type Basisaanbod, Type 3, Type 9.


Psychologische problemen bespreekbaar maken met kinderen en jongeren 

Ieder van ons heeft minstens in zijn of haar omgeving te maken met psychische problemen, ook onze leerlingen. Toch blijft er een zwaar taboe over ‘psychische problemen’ hangen. Docente Brenda Froyen is messcherp en met haar directe stijl noemt ze de dingen bij naam. Ook naar kinderen toe. Na haar boek ‘pssst... ‘geeft ze nu ook bij ons een inspirerende workshop, waarbij ze inpikt op het bespreekbaar maken van psychische problemen binnen de klas. Deze workshop richt op niveau basisonderwijs, maar is ook perfect bruikbaar voor de eerste jaren BUSO. Je gaat sowieso naar huis met rechtstreeks toepasbare ideeën voor het welzijn van elke leerling. ‘pssst….psychische problemen bespreken met kinderen’  


Specifieke expertise

Autisme

Doorheen alle types en opleidingsvormen in het buitengewoon onderwijs komen we leerlingen met autismespectrumstoornissen tegen, daarnaast zijn er de specifieke autiwerkingen. In welke vorm je deze leerlingen ook begeleidt, hen begrijpen door kennis over ‘autisme’ helpt je enorm vooruit om leerlingen en hun ouders, waar ook binnen het spectrum op een goede manier te begeleiden. We hebben een breed aanbod aan vormingen waarmee je als begeleider van leerlingen met autisme al een heel eind verder kan. 

Behalve de basiscursus organiseren we samen met Adi Vandenbrande en An Saey enkele een of tweedaagse sessies, waarbij enige voorkennis van ‘wat autisme eigenlijk is’ wel erg wenselijk is. Uit onderstaand aanbod kan je plukken en zo een eigen verdiepingstraject opbouwen volgens wat je nodig hebt om je expertise rond deze doelgroep te versterken. Voor elke sessie moet je apart inschrijven.   

5-daagse ‘Basiscursus Autisme’ 

Communicatie: 

Leren leren 

Wat hebben jij en je leerling nodig om elkaar goed te begrijpen?  


Leerlingen met een matig tot ernstige mentale en/of meervoudige beperking 

Leerlingen met een ernstige of meervoudige beperking vragen een specifieke aanpak en begeleiding, waarbij de noden en behoeften volledig anders kunnen liggen dan de aangeleerde comfortzone. Om expert te worden in begeleiding van deze leerlingen is het erg zinvol om jezelf regelmatig te professionaliseren, nieuwe inspiratie op te doen van experts en collega’s die met dezelfde doelgroepen werken. We werkten een startaanbod uit, waarmee je als leerkracht of paramedicus wat nieuwe input kan geven om je leerlingen extra te stimuleren op verschillende domeinen.  


Experts aan het woord 

Een team in het buitengewoon onderwijs is een divers team met verschillende profielen en taken. De begeleidende rol van het psychologisch en orthopedagogisch team willen we graag ondersteunen door verschillende experts uit te nodigen. Ze bieden handvaten om met teams aan de slag te gaan en zo samen vanuit het handelingsplanmatig werken de continue zoektocht naar groeipotentieel van onze leerlingen te begeleiden vanuit een multidisciplinaire setting. Onze scholen vormen een belangrijke schakel in het zoeken naar oplossingen. Alleen zo krijgen onze leerlingen zo veel mogelijk kansen tot een kwaliteitsvol leven waarbinnen ze hun talenten en mogelijkheden zo veel mogelijk benutten. 


Kijken naar leerlingen 

Een team in het buitengewoon onderwijs is een divers team met verschillende profielen en taken. De begeleidende rol van het psycho-en orthopedagogisch team willen we graag ondersteunen door verschillende experts uit te nodigen. Ze bieden handvaten om met teams aan de slag te gaan en zo samen vanuit het handelingsplanmatig werken de continue zoektocht naar groeipotentieel van onze leerlingen te begeleiden vanuit een multidisciplinaire setting. Onze scholen vormen een belangrijke schakel in het zoeken naar oplossingen zodat onze leerlingen zo veel mogelijk kansen krijgen tot een kwaliteitsvol leven waarbinnen ze hun talenten en mogelijkheden maximaal benutten. 


Buitengewoon waarnemen

In ons aanbod hebben we professor Erik De Belie. Hij biedt een train-the-trainer voor orthopedagogen, psychologen en andere begeleiders vol handvaten om via mentaliserend coachen begeleiders te ondersteunen om een veilige basis te maken voor iedere leerling. Om begeleiders te leren om emotioneel beschikbaar te zijn en hoopvolle perspectieven te bieden op een haalbare manier. Begeleiders die goed voor zichzelf en elkaar zorgen hebben de nodige wijsheid en veerkracht om op een betrouwbare manier aanwezig te zijn en te blijven. 

Hoe begin je aan zo'n veilige context voor het kind of de jongere met moeilijke hulpvraag en mentale beperking én hun begeleiders? Op die vraag gaat deze lesgever in tijdens deze boeiende tweedaagse. 

Vanuit ‘MENTEMO’, boek en toolbox van zijn hand die in 2022 een aanpassing kreeg op maat van kinderen en jongeren met een mentale beperking, bevorderen we reflectie en dialoog over de eigen praktijk. Met een tweede lesdag gaan we dieper in op eigen casussen van de groep. 


De draad

Wanneer we onze leerling centraal zetten is een eerste belangrijk punt ‘kijken naar het kind, de jongere’ nodigen we Katrijn Vanacker uit. Deze rechterhand van Gerrit Vignero, slaagt erin in een notendop nieuwe collega’s in te wijden in de wereld van ‘de draad van Vignero’, waar heel wat scholen gewoon en buitengewoon onderwijs al mee werken.  Wil je de methodiek van de draad leren kennen, herontdekken of zoek je naar manieren om met je team anders naar de leerlingen en hun socio-emotionele ontwikkeling te kijken? Dan is deze introductiewebinar: ‘het begin van de draad’ een echte aanrader!  

Ken je de draad van Vignero al en wil je een stapje verder met je team in het anders kijken naar kinderen en jongeren vanuit de draadmethode?  Dan is ‘De ontwarde draad’ de ideale toolbox om met je teams op weg te gaan. Katrijn Vanacker geeft je hiermee fijne ideeën om je teams te coachen in het in kaart brengen van het socio- emotioneel functioneren van kinderen. De box ’de ontwarde draad’ is inbegrepen bij de cursus, dus je kan er meteen mee aan de slag. Deze methodiek is ook perfect toe te passen binnen het gewone onderwijs 


Celebraal Visuele inperkingen 

Een heel andere leerhindernis die we belichten is deze van Cerebraal visuele Inperkingen of CVI. Zijn brede spectrum en het feit dat kinderen met deze hulpvraag zowel in het gewoon als buitengewoon onderwijs schoollopen, vonden we reden genoeg om experte Joke Luyten uit te nodigen. Op een halve dag dompelt ze je onder in de wat en hoe van deze hersenstoornis met invloed op het visueel waarnemingsvermogen. Een beperkt waarnemingsvermogen maakt leren moeilijk, zeker als dit gebaseerd is op het begrijpen en hanteren van visuele informatie en symbolen. Denk maar aan lezen, schrijven, rekenen. CVI heeft effect op zicht, maar ook op motoriek, ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit. Met vereende krachten kunnen we hen toch al flink vooruithelpen. Joke Luyten zet je op weg om je op verschillende ontwikkelingsdomeinen aan te geven wat je kan doen, maar ze belicht ook: Wat is het? Hoe herken je het? Hoe kan je deze kinderen begeleiden? Stevig in je schoenen 

Binnen een schoolcontext halen ze je regelmatig uit je comfortzone. Om je te versterken deze uitdagingen aan te gaan voorzien we enkele boeiende opleidingen.  

Spreken voor publiek 

Ze gaan er nogal snel vanuit dat elke leraar wel klaargestoomd is om voor een publiek te spreken. Zo vanzelfsprekend is dat niet. Stress durft ons in uitdagende spreeksituaties wel eens helemaal onderuit te halen, waardoor je helemaal niet tot je recht komt. Naast correct stemgebruik en basistips en tools om een verhaal goed op te bouwen en te brengen zal deze acteur-leraar-stemcoach Olivier Dewit, ervoor zorgen dat je met minder klamme handen en zelfverzekerder een groep ouders of je collega’s aanspreekt. De cursus ‘groeien als spreker’ geeft je enkele basistrucs mee, waarmee je zelfvertrouwen groeit en je overtuigingskracht versterkt. 


Positief verbinden met je leerlingen 

Wanneer je werkt met leerlingen die best wel mondig zijn, dan is de verbale interventiemethodiek LSCI We bieden deze intensieve vijfdaagse training in oktober met de gecertificeerde trainers van vormingscentrum Create. Zij brengen zelf heel wat ervaring met leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen (type 3) mee en zijn actief bezig met het maken en begeleiden van een positief leef –en leerklimaat in scholen en leefgroepen. 

Denk je dat nieuwe autoriteit en geweldloos verzet dat is wat je zoekt dan ben je meteen mee met de tweedaagse ‘aan de slag met nieuwe autoriteit’ met Hilde Leonard

Ben je op zoek naar manieren om als leraar je leerlingen meer te coachen? Dan is de opleiding ‘de coachende leraar’ vast iets voor jou! Sarah De Backer gaat aan de slag vanuit een verbindende communicatie en loodst je vanuit een fixed mindset, naar een ‘growt mindset!