Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Opleiding SEO en welbevinden vanuit een positief leer- en leefklimaat

In deze basisopleiding geven we vorm aan het creëren van een krachtig, positief leer- en leefklimaat om zo de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs te stimuleren en hun welbevinden te versterken.   

Wanneer kinderen en jongeren vanuit hun emotionele ontwikkeling en kwetsbaarheden tonen dat ze specifieke noden hebben, worden we uitgedaagd om hun vraag te horen, te begrijpen en onze manier van opvoeden hierop af te stemmen.   

We geven in deze opleiding handvatten om schoolbreed en concreet tot op de klasvloer vorm te geven aan een leer-en leefomgeving die de ontwikkeling van kinderen en jongeren optimaal stimuleert. 

Scholen die zich willen engageren om dit volledige traject te volgen, doen dit idealiter met een team van minstens 3 personen. Op die manier zien we de grootste kansen om implementatie in het schoolteam te realiseren.  

We starten met een online 'Check in'. Hier willen we de basis leggen voor de opleiding. We willen kennismaken met jullie en in verbinding gaan. Tevens willen we samen een engagement aangaan. We peilen naar jullie noden en verwachtingen en maken enkele praktische afspraken.  

Nadien zien we jullie 6 lesdagen fysiek in Brussel met een gemengde groep uit het basis en secundair buitengewoon onderwijs. Afhankelijk van de inhouden kan de groep niveau of themagebonden opgesplitst worden zodat we heel contextgericht kunnen werken. 

Gedurende 4 lesdagen hebben we externe gasten die mee input geven vanuit een specifieke expertise, verder gaan we vanuit de aangereikte kaders en de daaraan gekoppelde opdrachten verdiepend aan de slagen zorgen we voor een concrete koppeling aan jouw schoolcontext.  

Het is mogelijk dat je al met bepaalde invalshoeken aan de slag ging op school, we willen toch benadrukken dat op die dagen jullie ervaringen mee  inspiratie kunnen geven of als casus kunnen dienen,  dus dat we alle ingeschreven deelnemers  telkens verwachten.   

Startmoment: Online check in 

We leggen de basis en peilen naar jullie noden om de opleiding zo goed mogelijk af te stemmen.

Dag 1: Emotionele ontwikkeling 

We verkennen samen met jullie het model van de draad van Vignero in functie van de emotionele ontwikkeling. We leggen linken met het kader van Došen. 

Gast: Katrijn Van Acker  

Dag 2: Leef -en leerklimaat 

We onderzoeken kansen om een sterk en leef en leerklimaat te creëren in onze klassen/scholen.  

Gast: Gerrit De Moor 

Dag 3: Reflectiedag 

Vanuit de aangereikte kaders en de daaraan gekoppelde opdrachten gaan we samen reflecteren en verdiepend aan de slag. 

Dag 4: Nieuwe autoriteit  

Hier nemen we jullie mee in Nieuwe autoriteit als basishouding van waaruit men op zoek gaat de het verbinding tussen opvoeder/begeleider/leerkracht en kind om zo de relatie begeleider-kind te verbeteren en wederzijds respect te installeren. 

Gast: Anton Jaenen 

Dag 5: Emotionele beschikbaarheid.  

We gaan aan de slag met het thema ‘emotionele beschikbaarheid van een schoolteam als motor voor de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren’. 

Gast: Erik De Belie 

Dag 6: Reflectiedag 

Vanuit de aangereikte kaders en de daaraan gekoppelde opdrachten gaan we samen reflecteren en verdiepend aan de slag. 

Praktisch

1
vrijdag 18 oktober 2024, van 9u30 tot 16u00
Emotionele ontwikkeling

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

2
donderdag 07 november 2024, van 9u30 tot 16u00
Leef -en leerklimaat

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

3
dinsdag 28 januari 2025, van 9u30 tot 16u00
Reflectiedag

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

4
woensdag 12 februari 2025, van 9u30 tot 16u00
Nieuwe autoriteit

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

5
vrijdag 14 maart 2025, van 9u30 tot 16u00
Emotionele beschikbaarheid

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

6
maandag 31 maart 2025, van 9u30 tot 16u00
Reflectiedag

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

7
maandag 30 september 2024, van 13u00 tot 15u00
Check in

Webinar

Schrijf je individueel in
Individuele prijs: €390

Doelstellingen

 • Je maakt kennis met verschillende kaders die je als handvat kan hanteren om met je team de onderwijs-en ontwikkelingsnoden in kaart te brengen.
 • Je weet wat belangrijk is om een positief leer-en leefklimaat te creëren voor al je leerlingen.
 • Je krijgt handvatten om schoolbreed en concreet tot op de klasvloer vorm te geven aan een leer-en leefomgeving die dontwikkeling van kinderen en jongeren optimaal stimuleert.   
 • Je krijgt kansen tot reflecteren in je eigen context en met collega's van andere scholen. 

Extra informatie

Deze opleiding wordt begeleid door Beth Vanderschot en Tina Vos. Doorheen de opleiding zijn er verschillende experten te gast rond de thema's die aan bod komen, zoals Katrijn Van Acker, Gerrit De Moor, Anton Jaenen en Erik De Belie. 

Lesgevers

Vanderschot Beth

Beth Vanderschot is schoolontwikkelaar met specialiteit buitengewoon onderwijs.

Vos Tina

Tina is schoolontwikkelaar basisonderwijs met specialiteit buitengewoon onderwijs 

Pagina delen

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.