Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Materialenbank en Helpdesk

Pagina delen

GO! Navigator

GO! Navigator, tot stand gekomen door de samenwerking tussen PBD-GO! en Smartschool, onderscheidt zich als een dynamische ondersteuningstool die zich continu aanpast aan de veranderende behoeften van het hedendaagse onderwijs. Deze innovatieve tool biedt niet alleen directe toegang tot de meest recente Leerplannen, maar verrijkt de onderwijservaring ook met een breed aanbod aan functionaliteiten zoals Materialenbank en Helpdesk.

Leerplannen

Het onderdeel Leerplannen binnen GO! Navigator is dé plek waar je leerplandoelen kunt ontdekken, inclusief ondersteuning via didactische fiches. Hier kan je een schooleigen curriculum opstellen. Met de geplande toevoeging van leerplannen voor het basisonderwijs, zet GO! Navigator stappen vooruit om het hele onderwijsveld te bedienen.

Voor degenen die geen toegang hebben tot Smartschool, bieden we een publieke versie van GO! Navigator aan, waarin je door de leerplannen kunt bladeren. De leerplannen zijn bovendien ook als PDF beschikbaar hier op onze website onder het thema Leerplannen. Zo zorgen we dat iedereen toegang heeft tot cruciale onderwijsmaterialen. 

PBD-GO! Materialenbank

De Materialenbank van PBD-GO! is de plaats waar alle materialen samenkomen om jou als GO! professional te ondersteunen. Je kan met deze materialen zelfstandig aan de slag of, beter nog, samen met je team. Elk schoolteam kan hier zelf de inhouden die ze in hun traject nodig hebben uitfilteren. De beginsituatieanalyse in de vorm van een zelfscan, helpt ook de inhoud te vertalen naar je eigen school- en klaspraktijk. 


De Materialenbank biedt voor beleidsteams handvatten om het schoolbeleid, met een focus op onderwijskundig leiderschap, verder uit te bouwen met effect tot op de werkvloer. Ga als beleidsteam aan de slag met de rubrieken ‘kwaliteitsontwikkeling’ en ‘beleid’ van het R-OK.


Schoolteams basisonderwijs kunnen hun school eerst inschalen met behulp van de kwaliteitsscan voor Nederlands, Wiskunde, STEM en kleuteronderwijs. Aan de hand van de kwaliteitsfiches in de PBD-GO! Materialenbank kan je vervolgens een eigen leerpad uitzetten voor de onderwerpen waarvoor jullie wensen te remediëren of excelleren.


In de Materialenbank vind je specifiek voor secundair onderwijs een luik rond opvolging en begeleiding. Daarnaast vind je in het onderdeel Leerplannen bij elk onderwijsdoel tal van didactische wenken en tips om mee aan de slag te gaan. Je kan hier de nieuwe leerplannen raadplegen, bijkomende ondersteunende informatie lezen en een schooleigen curriculum opstellen.


Voor leerlingenbegeleiding vormen de instrumenten in de Materialenbank de hoeksteen van ons ondersteuningsaanbod. Daarmee kan elke professional of elk team aan de slag om zichzelf en het beleid te versterken in leerlingenbegeleiding. We hebben hiervoor een route uitgestippeld die de focus legt op brede basiszorg.

PBD-GO! Helpdesk

De Helpdesk dient als een eerste aanspreekpunt voor vragen of het (her)bekijken van live sessies. Schoolteams, leidinggevenden, voortrekkers, kernteams en ook individuele leraren kunnen bij onze Helpdesk terecht om vragen te stellen over inhouden, didactieken, materialen, strategieën en leerpaden uit de Materialenbank. Via een 'Q&A' en een 'Helpdesk live' helpen onze begeleiders je verder op weg.


De Q&A is een 'stel je vraag'-module. De vragen worden gesteld in een formulier en daarna gesorteerd volgens thema uit dit begeleidingsplan. Heldere en eenvoudige vragen worden beantwoord via mail en eventueel opgenomen in de Q&A.


Via de ‘Helpdesk live’ willen we repetitief gestelde vragen en vragen die nood hebben aan verdieping en extra interactie, thematisch behandelen. We geven rond deze vragen telkens input en nadien is er de gelegenheid om extra vragen te stellen. 

Wegwijs in Materialenbank en Helpdesk

 

Gelieve de marketing cookies te accepteren om dit inhoudsitem te kunnen bekijken.

Toegang tot GO! Navigator

Elke GO! professional kan zich verdiepen in GO! Navigator, als hun school gebruikmaakt van Smartschool. De Smartschoolbeheerder van je school kan de toegang beperken, hoewel dit wordt afgeraden om een omgeving van openheid en samen leren te bevorderen. Voor de meest actuele informatie en ondersteuning, biedt de handleiding van Smartschool uitgebreide ondersteuning voor gebruikers. 
 
Toegankelijkheid staat centraal in GO! Navigator. De tool is beschikbaar via het Smartschoolplatform van je school en vind je onder het menu "Ga Naar" of onder het specifieke GO!-menu. OVSG-scholen kunnen ook deelnemen aan deze vernieuwende onderwijservaring door via hun schoolbestuur toegang te vragen. Bij deze een warme uitnodiging aan alle onderwijsinstellingen om deel uit te maken van onze gemeenschap van continue verbetering en innovatie. 
 
Voor degenen die geen toegang hebben tot Smartschool, bieden we een publieke versie van GO! Navigator aan, waarin je door de leerplannen kunt bladeren. Helpdesk, Materialenbank en de didactische fiches zijn niet opgenomen in deze publieke versie.
 
Lerarenopleiders vinden in GO! Navigator ook een waardevolle bron. Veel instellingen beschikken al over een eigen Smartschoolplatform. Voor opleidingen die nog geen toegang hebben, volstaat het om deze aan te vragen aan Smartschool. PBD-GO! kan de toegang tot GO! Navigator mee helpen faciliteren. Hierbij spenderen we ook aandacht aan het gebruiken van GO! Navigator, wat de brug tussen opleiding en praktijk versterkt. 

Hoe ondersteunen we?

Lees hier hoe de Materialenbank en Helpdesk passen binnen de ondersteuningsstrategie van PBD-GO!.

Ondersteuningsaanbod

Leerplannen

Raadpleeg hier de leerplannen op GO! pro.

Leerplannen

Openbare versie GO! Navigator

Bezoek hier de openbare versie van GO! Navigator.

GO! Navigator

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.