Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Ondersteuningsaanbod

Pagina delen

Ondersteuningsstrategie

We gaan met een gedifferentieerde ondersteuningsstrategie aan de slag waarmee we een maximaal bereik kunnen realiseren, zonder de effectiviteit van onze geïntegreerde verandertrajecten en professionalisering los te laten.

We ondersteunen met een uitgebreide Materialenbank en Helpdesk waar mogelijk én komen tot op de klasvloer waar nodig.  

Begeleidingsstrategie Intern

We stimuleren als PBD-GO! bovendien actief professionele leergemeenschappen in de GO! scholengroepen en -gemeenschappen om het lokale onderwijskundig beleid duurzaam te versterken. Met opleiding en vorming scherpen we ook de competenties van de individuele GO! onderwijsprofessional verder aan. Dat kan, met verplichte voortrajecten, een optimale voorbereiding zijn voor deelname aan een verandertraject of gewoon als doel op zich. 

Materialenbank en Helpdesk

Deze begeleidingsvorm zet in op ondersteuning via materialen en strategieën. Ontwikkelde materialen, documenten, cahiers, kennisclips, filmpjes, wegwijzers, implementatiepaden en meer stellen we digitaal ter beschikking in GO! Navigator en de GO! Virtuele ruimtes in Smartschool.

Schoolteams gaan zelfstandig aan de slag met deze materialen. Elk schoolteam plant hiervoor de nodige tijd in en filtert zelf de inhouden die ze in hun traject nodig hebben.

Schoolteams, leidinggevenden, voortrekkers, kernteams en ook individuele leerkrachten kunnen bij onze Helpdesk terecht om vragen te stellen over inhouden, didactieken, materialen, gepaste strategieën en leerpaden. Via een Q&A en digitale contactmomenten helpen onze begeleiders hen verder op weg.

Opleiding en vorming

PBD-GO! organiseert een professionaliseringsaanbod waarop individuele onderwijsprofessionals kunnen intekenen. Deze activiteiten vinden plaats in het Huis van het GO! of op afstand. Vaak is het zelfs mogelijk om er samen als team aan deel te nemen op locatie.

Enerzijds organiseren we kortlopende initiatieven waarin je je competenties verdiept of verbreedt, en anderzijds ook langer lopende opleidingen waarin je je volledig inwerkt in een ambt, functie of competentie.

Voor heel wat vormingen neemt PBD-GO! bij uitstek zijn rol als makelaar op. Veel opleidingen en vormingen bieden we aan in samenwerking met externe experten en partnerorganisaties.

Het aanbod wordt continu geactualiseerd en is steeds te raadplegen onder 'opleidingen en vormingen' op GO! pro.

Professionele leergemeenschappen

Scholen die erin slagen om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap, kortweg PLG, zijn doorgaans scholen die kwaliteitsvol onderwijs bieden. Dat is logisch want het schoolteam in een PLG leert actief en systematisch van en met elkaar om het leren van hun leerlingen te verbeteren. De leraren doen dit vanuit een kritisch-onderzoekende houding en nemen samen verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van het onderwijs. Het bovenschoolse niveau kunnen we ook benutten om het collectief leren in individuele scholen te versterken.

De ondersteuning van scholengemeenschappen en -groepen bij de ontwikkeling tot een PLG, vormt een belangrijke focus binnen ons begeleidingsplan. Daarnaast ondersteunt PBD-GO! ook binnen schoolspecifieke trajecten het schoolteam om zich te ontwikkelen tot een PLG. Dat is immers een krachtige hefboom voor het versterken van de onderwijskwaliteit.

Verandertrajecten

Een verandertraject (VT) is een langer ontwikkelproces op het niveau van de school, scholengemeenschap of scholengroep. De einddoelstellingen worden vooraf duidelijk afgesproken. De weg die we samen afleggen om de doelstellingen te bereiken, is omwille van de grote contextgerichtheid en complexiteit niet eenduidig te bepalen. De bijsturing van tussentijdse doelstellingen en bijhorende aanpak is dan ook eigen aan VT's.

Bij een verandertraject komt een pedagogisch begeleider bij jou op school waarnemen en ondersteunen. Daarbij kan je rekenen op onze grote parate kennis van en inzichten in organisatieontwikkeling, organisatieprocessen en veranderstrategieën. Deze is inzetbaar volgens de noden die zich voordoen. Daarbij schakelen we contextgericht tussen verschillende veranderstrategieën, en gaan we bewust om met weerstanden of onzekerheden.

VT's plannen we jaarlijks in via de begeleidingsovereenkomsten tussen PBD-GO! en je scholengroep.

Meer PBD-GO! ondersteuning

Ontdek hier hoe de Materialenbank en Helpdesk jou en jouw school kan ondersteunen.

Materialenbank en Helpdesk

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.