Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Begeleidingsovereenkomsten

Pagina delen

Het geheel van de door de PBD-GO! en het mesoniveau aangegane engagementen ter ondersteuning van de scholen, centra en internaten, leggen we vast in een begeleidingsovereenkomst. Dit is een werkinstrument om te komen tot een optimale ondersteuning en een billijke verdeling van de begeleidingscapaciteit. 

De betrokken SPOC en hoofdadviseur analyseren samen met de algemeen directeur en coördinerend directeur of directeur-coördinator de ondersteuningsvragen van de instellingen. Vragen van instellingen en scholengroepen worden gebundeld, op elkaar afgestemd en waar relevant geclusterd op het niveau van een volledige scholengroep of scholengemeenschap. Daarnaast brengen we ook de afspraken met eventueel externe actoren in kaart. Het biedt een helikopterzicht op de initiatieven van de verschillende scholen binnen de scholengroep. 

Flow OV BO CP

De clusterplanning is een instrument waarin de afspraken die gemaakt worden over de scholengroepen van de cluster heen samengebracht worden. Zo krijgen we een totaalbeeld van de trajecten die binnen de cluster worden opgenomen en de tijdsinvestering die dat met zich mee brengt.

Reflectievragen

De keuzes die je maakt, zijn niet louter inhoudelijk. Vaak is er veel expertise aanwezig in je scholengroep waar je al een beroep op kunt doen. Misschien wil een scholengemeenschap samenwerken rond een bepaald thema. Of loopt er een infrastructuurtraject waar je op wil inhaken. Om je te helpen in je keuze geven we je graag een aantal reflectievragen mee. Ze kunnen een mooie leidraad vormen voor een gesprek tijdens een College van directeurs.

 • Waar staat de school rond volgende aspecten van het strategisch plan:
  • Curriculumkwaliteit
  • Onderzoekende houding en werken met 'geïnformeerde praktijken'
 • Hoe groot is de nood om het curriculum flexibeler te organiseren?
 • Welke ondersteuning is er nodig voor de leidinggevende?
 • Welke expertise is er al in de scholengroep? En wat kan de scholengroep zelf opnemen als basiszorg?
 • Hoe verhoudt de begeleiding door de PBD zich tot begeleiding door externen?
 • Kiest de scholengroep een rode draad voor alle scholen? Of maakt elke school apart keuzes?

Ondersteunings- en professionaliseringsaanbod

Om als directeur goed te weten waarvoor je als school, centrum, academie of scholengroep bij de PBD-GO! ondersteuning kan vragen, nemen we je ieder jaar mee op pad doorheen het ondersteunings- en professionaliseringsaanbod voor het komende schooljaar.

Hieronder vind je de opnames en presentaties van elke introductiesessie over ons aanbod én een brochure die dient als leidraad voor je voorbereiding op de begeleidingsovereenkomsten 2024-2025.

Schoolleiders en hun beleidsteams worden meegenomen in een professioneel continuüm voor leidinggevenden. Ontdek hier hoe dat is opgebouwd en wat het betekent voor jouw professionele ontwikkeling.

Het PBD-GO! aanbod om starters, mentoren en zij-instromers te motiveren en te ondersteunen aan het begin van hun onderwijsloopbaan in het GO!.

Je school flexibel organiseren om maximale kansen en passende begeleiding te bieden aan elke lerende.

Beleidsmakers, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, leerondersteuners, leraren en paramedici buitengewoon onderwijs, en leraren regulier onderwijs worden vanuit een GO! mindset ondersteund in het bieden van inclusieve leersteun. 

Digitalisering is overal in de samenleving en er bestaat al veel professionalisering over. Bij de PBD-GO! ligt de focus in het aanbod op de beleidsmatige visie op digitalisering en de didactische aanpak ervan.

Onderzoek en data als basis voor kwaliteitsontwikkeling en vernieuwing op school.

Leraren versterken in hun curriculumpraktijk in het secundair onderwijs met een focus op de modernisering en de implementering van de nieuwe onderwijsdoelen.

Leraren (regulier en methodeonderwijs) versterken in hun curriculumpraktijk, door hen te ondersteunen in het doelgericht inzetten van didactiek op klas- en schoolniveau.

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.