Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Cerebrale Visuele Inperking bij kinderen (CVI)

Zowel in het gewone onderwijs als in het buitengewoon onderwijs binnen verschillende types volgen leerlingen met Cerebraal visuele beperkingen de lessen. Met de nodige aanpassingen is dat best haalbaar.

Heb jij leerlingen met deze ontwikkelingsstoornis op school en wil je graag wat meer weten over de problematiek en de mogelijke aanpassingen zodat je je leerkrachten gerichter kan adviseren? Dan kan deze sessie jou de nodige inzichten bieden.

Wat is CVI of Cerebraal Visuele Inperking eigenlijk?

Waaraan merk je bij kleuters of lagere schoolkinderen dat ze CVI hebben?

Hoe kan de diagnose gesteld worden?

En hoe kan jij, als orthopedagoog/ondersteuner/zorgcoördinator/leerlingenbegeleider, deze kinderen zo goed mogelijk op weg helpen binnen de context waarin ze school lopen?

In deze vorming staan we stil bij de definitie van CVI. We leren de signalen herkennen en geven concrete voorbeelden van moeilijkheden die kinderen met CVI ondervinden op school en daarbuiten.

We besteden ook aandacht aan de invalshoek van de kinesitherapeut bij begeleiding van kinderen met CVI:

Kijken en bewegen zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden, en dat is al zichtbaar op hele jonge leeftijd.

Wanneer ook ruimtelijke oriëntatie in handelen en bewegen een deel wordt van de spel- en denkontwikkeling, zien we bijzonderheden optreden.

Het grof- en fijn motorisch stimuleren van opgroeiende kinderen met CVI vraagt dan ook de nodige creativiteit.

De comorbide neuromotorische aandoeningen zijn hierbij vaak een extra uitdagende factor.

In de namiddag gaan we via intervisie aan de slag met jou specifieke vragen/casussen

Praktisch

1
dinsdag 28 januari 2025, van 9u30 tot 15u30
Cerebrale Visuele Inperking bij kinderen (CVI)

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

Schrijf je individueel in
Individuele prijs: 120

Doelstellingen

 • Je kent de definitie van CVI en begrijpt wat deze problematiek inhoudt 
 • Je herkent signalen van CVI 
 • Je hebt handvaten om kinderen met CVI op school te begeleiden

Lesgevers

Luyten Joke

Joke Luyten is orthopedagoge en werkt in het COS in Leuven waar ze mee verantwoordelijk is voor de diagnostiek bij kinderen met CVI. Ze heeft ruime ervaring in het werken met kinderen met CVI en is auteur van het boek ‘Kinderen met cerebrale visuele inperking (CVI)’.

Craye Ellen

Ellen Craye is pediatrisch kinesitherapeut en werkt in het COS in Leuven waar ze mee verantwoordelijk is voor de diagnostiek bij kinderen met CVI. Ze werkte voordien zowel als therapeut binnen de zelfstandige praktijk als in verschillende zorginstellingen met kinderen met CVI. Ellen is als klinisch expert betrokken bij wetenschappelijk onderzoek rond deze doelgroep.

Pagina delen

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.