Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs

Het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 (BDGO) is de rechtsgrond van het Gemeenschapsonderwijs. Het stelt dat het Gemeenschapsonderwijs een openbare instelling is met rechtspersoonlijkheid waarbij de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende machten vormen. 

In het Bijzonder decreet  worden de bevoegdheden en de samenstelling van de verschillende organen binnen het GO! aangegeven:  

- op het lokale niveau: de schoolraden en de directeur.

- op het niveau van de scholengroepen : de algemene vergadering, de raad van bestuur, de algemeen directeur en het college van directeurs.

- op het centrale niveau de Raad van het GO! en de afgevaardigd bestuurder.

Het  BDGO van 14 juli 1998 vervangt het eerste BDGO van 19 december 1988; de belangrijkste wijziging in het nieuwe BDGO is de grote nadruk op decentralisatie van bevoegdheden.