Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

CoördinatieRaad - DirectieRaadoverleg (CoRa + DiRa)

Pagina delen

Cora Dira

Verkenning en aftoetsing van belangrijke dossiers

Op het Co-Ra - DiRa overleg worden belangrijke en gevoelige dossiers verkend en afgetoetst alvorens hierin door de bevoegde organen of actoren in de scholengroepen en de centrale diensten van het GO! keuzes gemaakt worden. Het is de bedoeling om met elkaar af te stemmen hoe de gelijkgerichte en geschakelde werking in functie van het PPGO! en GO! 2030 maximaal kan gegarandeerd worden, tot gezamenlijke afspraken te komen en keuzes te maken over gedeelde projecten en/of dienstverlening (en de daarbij horende inzet van mensen en middelen).

Doelstellingen

 • Uitrol van de implementatie GO! 2030
  • advies geven aan de Raad GO! inzake het strategische portfolio GO! 2030.
  • keuzes maken inzake netbrede gedeelde acties, projecten en diensten, inzonderheid wanneer een aanzienlijke – financiële of andere – impact te voorzien is.
 • Gedeelde dienstverlening
  • komen tot gezamenlijke afspraken m.b.t. de gelijkgerichte en geschakelde dienstverlening en bijhorende inzet van personeels- en financiële middelen.
  • beslissen over de grootte en samenstelling van een gedeeld budget (een financiële enveloppe).
 • Bestuurlijke optimalisatie van de netbrede samenwerking (binnen de rekbaarheid van het BDGO)
  • afstemmen en afspraken maken betreffende te nemen acties in het kader van bestuurlijke optimalisatie.

Samenstelling

Het Co-Ra - DiRa overlegorgaan is als volgt samengesteld:

 • de voltallige directieraad (i.e. de afgevaardigd bestuurder en alle afdelingshoofden).
 • de voltallige coördinatieraad (i.e. alle algemeen directeurs).
 • Het voorzitterschap wordt waargenomen door de afgevaardigd bestuurder van de centrale diensten en de voorzitter van de Co-Ra.

Vergaderfrequentie

Het Co-Ra - DiRa overleg komt drie- tot viermaal per jaar samen, idealiter een keer bij het begin van het schooljaar (september – oktober), een keer bij het begin van het nieuwe kalenderjaar (januari – februari) en een keer bij het einde van het schooljaar (mei – juni).

Heb je een vraag?

Marijke Verdoodt - 02 790 96 74

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.