Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Personeelsparticipatie

Pagina delen

Pedagogische raad

In elke school kan een pedagogische raad worden opgericht. De oprichting ervan is verplicht wanneer ten minste tien procent van het personeel erom vraagt. De leden van de pedagogische raad worden verkozen door en uit het personeel. De pedagogische raad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld. De leden van de pedagogische raad die informatie over of inzage in een document wensen, kunnen daartoe de vertegenwoordigers van het personeel in de schoolraad aanspreken.

De pedagogische raad heeft een informatie- en communicatieplicht tegenover al het personeel. Het is belangrijk dat de vertegenwoordigers van het personeel in de schoolraad voor alle advies en overleg in de schoolraad hun achterban raadplegen. Inzake personeelsparticipatie zijn de schoolraad en de pedagogische raad de fora voor het pedagogisch en organisatorisch schoolbeleid.

Basiscomité

Daarnaast bestaat het basiscomité voor de school waarin met de vakbonden wordt onderhandeld over materies waarvoor de schooldirecteur bevoegd is. In het basiscomité wordt gefocust op de effecten die bepaalde beslissingen voor het personeel kunnen hebben. De schooldirecteur of zijn plaatsvervanger zit het basiscomité voor.

Hij wijst voor elke vergadering de afgevaardigden van de overheid aan, afhankelijk van de dagorde van de vergadering. De vakorganisaties stellen hun afvaardiging vrij samen. Aan beide afvaardigingen kunnen technici worden toegevoegd. Er moet niet onderhandeld worden over beslissingen die voortvloeien uit de toepassing van de algemene reglementering op individuele gevallen.

De syndicale onderhandelingen zijn substantiële vormvereisten.
 
Maatregelen die worden genomen zonder dat aan deze vormvereisten is voldaan, kunnen vernietigd worden. De schoolraad moet overleg plegen of advies uitbrengen vooraleer overheid en vakbonden via de syndicale onderhandelingen eventuele verbintenissen aangaan. Het volgende traject is aangewezen:
principebeslissing door het bevoegde bestuursorgaan;
advies door of overleg in schoolraad, oudercomité, leerlingenraad…;
syndicale onderhandelingen; eindbeslissing door het bevoegde bestuursorgaan.

Heb je een vraag?

Isabel De Cavel - 02 790 95 38

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.