Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Gelijke kansen voor iedereen

Pagina delen

Het GO! zorgt ervoor dat iedereen zonder onderscheid gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Vooroordelen worden tegengegaan. Samenwerken met elkaar wordt gestimuleerd. De school moet ervoor zorgen dat elk kind evenveel kansen krijgt om zich maximaal te ontwikkelen. Elke leerkracht heeft de opdracht om aan gelijke kansen te werken. Onze GO! schoolteams staan daar borg voor.

Zo vroeg mogelijk naar school

Niet elk kind komt met hetzelfde rugzakje aan bagage (sociaal, cultureel) voor het eerst naar school. Kinderen die bedreigd zijn in hun kansen hebben het moeilijker om de verwachtingen van de school in te lossen. Ze lopen meer dan andere kinderen het risico op leerachterstand, zittenblijven en schooluitval. Wij pleiten ervoor dat kinderen zo vroeg mogelijk naar school gaan. Hoe vroeger kinderen binnen een structureel kader aan hun vorming beginnen, hoe meer kansen ze krijgen om te slagen en om zich evenwichtig en harmonisch te ontwikkelen.
 
Het GO! beleid rond GOK vind je bij Beleid en Standpunten.

GOK-wijs instrument

Onze GO! scholen moeten hun gelijke-onderwijskansenbeleid expliciteren en er een draagvlak voor creëren bij het personeel. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het formuleren van hun streefdoelen, indicatoren en tijdspaden voor hun GOK-beleid. De scholen doen dit op basis van de kwaliteitsverwachtingen uit het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (“OK-kader”). De inspectie neemt de controle op het GOK-beleid mee op in haar reguliere doorlichting.

Je vindt alles over GOK-wijs in de Materialenbank in de GO! ruimte Beleid en kwaliteitsontwikkeling van Smartschool. 

Lerend Netwerk Gelijke Onderwijskansen

Het lerend netwerk GOK stelt de volgende doelstellingen voorop: 

 • kennisdeling over gelijke onderwijskansen bevorderen,
 • het draagvlak voor GOK verbreden,
 • een mogelijke beleidsaanpak delen,
 • methodieken/instrumenten via cocreatie ontwikkelen,
 • reflecteren over de besteding van de GOK-middelen.

De deelnemers uit het onderwijsveld zijn leraren, directeurs, leerlingenbegeleiders, GOK-coördinatoren,…. 
Deze groep werd uitgebreid met afgevaardigden uit de scholengroepen. 

Heb je een vraag?

Jan Fransen - 02 790 94 58
Katleen Janssens - 02 790 94 34

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.