Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Gelijke onderwijskansen (GOK)

Pagina delen

Kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan hangen nog steeds sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. 

Het GO! wil daarom nog meer inspanningen leveren om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te geven. Het PPGO! maakt duidelijk dat elke GO! professional de opdracht heeft om aan gelijke kansen te werken en dat onze schoolteams daar borg voor staan.

Goedkeuring visienota Schoolkostenbeleid


Jaar na jaar stijgen de onbetaalde facturen in scholen. De gemiddelde betaalachterstand groeit fors aan. Onderzoek leert dat verschillen in kosten tussen studierichtingen en scholen de gelijke toegang tot onderwijs bedreigen.

Sociaaleconomische achtergrond is nog steeds een belangrijke barrière die de toegang tot bepaalde activiteiten zoals meerdaagse uitstappen belemmert. Er is nood aan deze nieuwe visie waarin we een aantal speerpunten aanhalen om te bepleiten naar de overheid toe, maar ook een aantal basisprincipes voor een proactief en preventief schoolbeleid rond schoolkosten die kunnen gehanteerd worden door scholen(groepen).

Het dossier Schoolkostenbeheersing staat op www.g-o.be.

Heb je een vraag?

Elisabeth De Vleesschauwer - 02 790 93 17

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.