Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Domeinen

Pagina delen

Domeinen

Het GO! wordt op drie niveaus bestuurd.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Bijzonder Decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (kortweg: BDGO). De Raad van het GO! ziet erop toe dat ze correct worden uitgeoefend.

Op elk niveau is bepaald wie waarover de eindbeslissing neemt. Er zijn echter verschillende domeinen waarop we deze strategische en tactische beslissingen eerst grondig met elkaar doorpraten en afstemmen:

 1. algemene beleidsontwikkeling
  De ontwikkeling van het algemene, zowel GO! interne als bredere, Vlaamse (en Europese/internationale) beleid m.b.t. die aspecten die het GO! aanbelangen;
 2. strategische positionering en ontwikkeling van het net
  De strategische manier waarop het GO! zichzelf als onderwijsnet positioneert en ontwikkelt in het Vlaamse onderwijslandschap;
 3. uitrol van de strategie GO! 2030
  Het strategisch plan GO! 2030 is een overkoepelende, netbrede strategie tot 2030, die cocreatief tot stand kwam. Het plan bevat één centrale visie, vijf ambities en vijftien subambities. Deze ambities krijgen elk een uitwerking in concrete acties op twee, vijf en tien jaar tijd. Het is een plan met een duidelijke beleidsmatige focus, waar GO! professionals netbreed in alle geledingen mee aan de slag gaan.
 4. gedeelde dienstverlening (waarvoor samen personeels- en financiële middelen worden ingezet)
  Dienstverlening aan de scholengroepen en netbrede projecten die door de centrale diensten en het mesoniveau gezamenlijk worden opgezet en gefinancierd, bv. boekhoudsysteem CODA, de onderzoekscel, de huisvestingsplannen, ...
 5. bestuurlijke optimalisatie van de netbrede samenwerking
  Het verbeteren waar nodig/mogelijk van de samenwerking tussen de centrale diensten, het meso- en het lokaal niveau in bestuurlijke aangelegenheden, met als doel ons net nog sterker te maken op vlak van bestuur en beleid.

De coördinatie- en overlegorganen

Om het beleid over de bestuursniveaus heen op elkaar af te stemmen, spelen volgende coördinatie- en overlegorganen een belangrijke rol op een of meerdere van deze governance domeinen:

Co-RA-DiRa-overleg 

ManagementRaad

Permanente Technische Commissies 

Heb je een vraag?

Marijke Verdoodt - 02 790 96 74

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.