Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Leerlingencijfers leerplichtonderwijs

Pagina delen

Per 1 februari 2023 telt het GO! in totaal 231.285 leerlingen. In vergelijking met de februaritelling van 2022 is het aantal leerlingen gestegen met 1,95%. In totaal noteren we 1.335  leerlingen meer  in het gewoon basisonderwijs en 2 863 leerlingen meer in het gewoon secundair onderwijs.

In de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) van het GO! zitten 2.441 leerlingen. Hun aantal is met 619 leerlingen toegenomen.

Onderstaande tabel [1] biedt een volledig overzicht op basis van de cijfers van 1 februari 2023, dus voor het schooljaar 2022-2023. 

 
[1] Inclusief OKAN- en Franstalige leerlingen

Leerlingencijfers Volledig Overzicht 2022 2023

Bij de telling van februari 2023 (schooljaar 2022-2023) volgen 231.285 leerlingen les in het gewoon en buitengewoon leerplichtonderwijs van het GO!. Het GO! heeft hiermee een marktaandeel van 18,88%. 

Bij de telling van februari 2022 waren er 226.853 leerlingen en bedroeg het marktaandeel 18,68%.

Marktaandeel GO! 2022 2023

Gewoon basisonderwijs

Het gewoon basisonderwijs kent al jaren een gestage groei, zonder enige terugval.

Gewoon Bao 2022 2023

Gewoon secundair onderwijs

Het gewoon secundair onderwijs kent de laatste jaren een constante en sterke groei, met in 2022-2023 een extra stijging tot 98.958 leerlingen. Een stijging met 2,98% en een marktaandeel van 21,13%.

Gewoon SO 2022 2023

Cijfers per onderwijsvorm secundair onderwijs

Cijfers Per Onderwijsvorm SO 2022 2023
Evolutie ASO TSO BSO 2022 2023

Het is duidelijk dat vooral ASO en TSO een stijgend verloop kennen. Na een licht dalend verloop is er ook bij BSO terug een stijging merkbaar.

OKAN

In schooljaar 2022-2023 is er een sterke stijging in OKAN tot 2.441 leerlingen, dit is een gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Voor de OKAN-klassen heeft het GO! een marktaandeel van 29,20%, aanzienlijk meer dan zijn marktaandeel voor het secundair onderwijs. Het GO! levert hier een substantiële extra bijdrage in verhouding tot zijn leerlingenpopulatie

Evolutie OKAN 2022 2023

Buitengewoon onderwijs

Zoals onderstaande tabel en grafiek illustreren vertoont het buitengewoon onderwijs de laatste 6 jaar een stijgende trend.

Buo 2022 2023
Evolutie Buo 2022 2023

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Op 1 februari 2023 telde het DBSO 2.729 leerlingen, 155 minder dan in het schooljaar 2021-2022.

DBSO 2022 2023
Evolutie DBSO 2022 2023

Heb je een vraag?

GO! data - 02 790 98 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.