Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Een partnerschool zoeken

Pagina delen

Op deze pagina

Erasmus+

Zoek je partnerscholen voor deelname aan een Erasmus+ KA2 School to School project, dan kan je via eTwinning op zoek naar partnerscholen die aan jouw profiel voldoen. 

Via de School Education Gateway kan je partners zoeken voor andere Erasmus+ projecttypes en kan je ook een database met internationale nascholingscurussen raadplegen.
 
Op het Lifelong Learning Platform vind je verschillende projectaanvragers die op zoek zijn naar partners.

Contacten

Het Departement Onderwijs sloot met Ryckevelde vzw een beheerscontract af om Europese onderwijsprojecten te ondersteunen. Als een onderdeel hiervan kunnen scholen op hen een beroep doen om partnerscholen te zoeken voor internationale projecten. 

Ryckevelde vzw

Sint-Baafskerkstraat 7/1
8200 Brugge
Tel. 050 35 27 20
Fax 050 37 11 01
E-mail: Ryckevelde

Contacten in andere Europese landen:

Global Gateway is een website met informatie rond internationalisering in het onderwijs, opgezet door de British Council. Een van de onderdelen is een interactieve database met scholen op zoek naar partners om gezamenlijk internationale onderwijsprojecten op te zetten.

Op Global Placements is het mogelijk om internationale stageplaatsen voor studenten te vinden.

Heb je een vraag?

GO! internationalisering - 02 790 95 98

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

GO! voorgesteld in het Engels

 • Wil je het GO! voorstellen aan een buitenlandse partner? Dat kan met onze brochure "Everyone is a VIP at GO!". De brochure kan je ook in gedrukte vorm, gratis bekomen bij jens.vermeersch@g-o.be.

  Ook de video's hieronder komt goed van pas om het GO! kort voor te stellen.

   

   

   

   

   

Stappenplan en starten met internationalisering

 • Wie wil starten met internationalisering op school kan best de Horizon brochure van Europahuis Ryckevelde gebruiken.

  Deze brochure bevat een uitgebreid en gebruiksvriendelijk stappenplan om je te helpen om met internationalisering te beginnen op je school. Daarnaast krijg je ook een gedetailleerd overzicht van de subsidiemogelijkheden.

  Wie ondersteuning wenst om bvb een subsidieaanvraag in te dienen kan gratis een beroep doen op Europahuis Ryckevelde (www.ryckevelde.be) in Brugge of op Alden Biesen in Bilzen (www.alden-biesen.be)

Regelgeving Extra-muros buitenland

 • Omzendbrief Extra-Muros activiteiten voor het basisonderwijs

  Soepel en eenvoudig zijn de kenmerken van deze omzendbrief over de extra-muros activiteiten. Eén regel in feite: het schoolbestuur, of bij delegatie de directie, beslist over de organisatie van extra-muros activiteiten. Hij of zij oordeelt zelf, in overleg met de betrokken leraren en met de school- of participatieraad, hoeveel lesdagen aan bepaalde activiteiten worden besteed, welke leerlingengroepen participeren en hoe de niet-deelnemende leerlingen zullen worden opgevangen. Natuurlijk moeten de activiteiten een onderwijzend en opvoedend karakter hebben, goed voorbereid zijn en geëvalueerd worden. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de sociale dimensie: zo veel mogelijk, en liefste alle leerlingen moeten (kunnen) deelnemen. Edulex: Omzendbrief BAO/2001/13 extra muros basisonderwijs

  Omzendbrief Extra-Muros activiteiten voor het secundair onderwijs (so, buso en dbso)

  Deze omzendbrief vereenvoudigt de regelgeving rond extra-muros activiteiten (en vervangt de omzendbrieven van 22-06-89, 03-08-90 en 23-05-2001). Het gaat om elke activiteit van minimum twee aaneensluitende lesdagen (geen maximum meer) buiten de school voor tenminste één klas- of leerlingengroep. Melding aan het departement hoeft niet, schriftelijk akkoord van ouders of voogd bij elke afzonderlijke activiteit is niet meer nodig. In principe nemen alle leerlingen deel. De directeur beslist als een "goede huisvader" hoeveel begeleiders nodig zijn en vanaf welk aantal niet-deelnemers de organisatie niet langer opportuun is.

  Edulex: Omzendbrief SO/2004/06/ extra muros secundair onderwijs

   

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.