Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Leerlingencijfers niet-leerplichtonderwijs

Pagina delen

Het onderwijs buiten de leerplicht omvat het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. 

Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Onze analyse van de cijfers voor het deeltijds kunstonderwijs berust op de tellingen van 1 februari, uitgevoerd door het Departement Onderwijs en Vorming en gepubliceerd in het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs. We vestigen er de aandacht op dat het hier enkel de financierbare cursisten betreft.

Op 1 februari 2023 waren er 15.336 cursisten ingeschreven in de kunst- en muziekacademies van het GO!, een stijgend leerlingenaantal en marktaandeel ten opzichte van februari 2022.

DKO 2022 2023

Volwassenenonderwijs (VO)

Op 1 februari 2023 waren er 100.982 cursisten ingeschreven in de Centra voor Volwassenenonderwijs van het GO!. Dit resulteert in een stijging het aantal cursisten. De eerdere daling in absolute aantallen in 2020-2021 en 2021-2022  had vooral te maken met de coronacrisis. De lockdown die inging in maart 2020 waardoor de CVO’s niet open konden blijven en sommige centra enkel digitaal lessen konden aanbieden.

Door de aanhoudende coronamaatregelen konden de centra ook na de lockdown niet op volle capaciteit lesgeven.

VO 2022 2023

Internaten

Op 1 februari 2023 verbleven er in alle GO! internaten samen 2.302 financierbare internen, het aantal internen kent een stijging.

Internaten 2022 2023

Internaten buitengewoon onderwijs

Daarnaast zijn er 19 internaten in het buitengewoon onderwijs (niet-gefinancierde instellingen).

Internaten Buo 2022 2023

Heb je een vraag?

GO! data - 02 790 98 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.