Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Visieteksten strategisch plan

Pagina delen

Een maatschappij in verandering verdient onderwijs dat zorgvuldig omgaat met de evoluties die daar een bepalende rol in spelen. Het GO! doet dat met respect voor de kennis die al eerder haar waarde heeft bewezen en vanuit een duurzame, toekomstgerichte visie. Onderwijskundig, psychologisch, (ortho)pedagogisch en sociologisch onderzoek zijn hierbij richtinggevend. Digitalisering en een groeiende hoeveelheid data helpen om zowel de gekende recepten als nieuwe inzichten op doordachte wijze in te passen in onderwijs dat inzet op zo groot mogelijke leerwinst, leervermogen en leermotivatie bij leerlingen.

Drie visieteksten en een poolstervisie

Het GO! vat in zijn poolstervisie samen hoe het dat onderwijs wil realiseren met de blik op 2030: "We vormen dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving”. We streven ernaar om de leergemeenschap bij uitstek te zijn waarin elke lerende zich herkent en de nodige competenties kan verwerven om mee te bouwen aan onze samenleving. In 2020 – voor corona – schreven we drie visieteksten die cruciale aspecten van deze poolstervisie theoretisch uitdiepen: 1) het leerproces (‘Gepersonaliseerd samen leren’), 2) de onderwijsprofessional (‘De rol van de GO! onderwijsprofessionals’) en 3) de leeromgeving (‘School als concept’). 

Visieteksten toetsen aan ervaring en wetenschappelijke literatuur en onderzoek 

De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat deze visieteksten de juiste toon vatten en richtinggevend zijn voor een toekomstbestendige onderwijspraktijk. Deze denkkaders toetsen we voortdurend aan wetenschappelijke literatuur en onderzoek. Daarnaast leren we uit de ervaringen van scholen die ze in hun eigen context toepassen en die we hierin ondersteunen. Zo zorgen we voor verfijning en actualisering. Samen vormen we een grote, professionele leergemeenschap. 

Het GO! legt de lat hoog voor zichzelf. Evenzeer voeren we graag elk debat dat kan leiden tot verdere verfijning van onze visies. Op de themapagina’s van de visieteksten geven we een aantal wenken mee om de aangereikte kaders op de juiste manier te interpreteren.

Heb je een vraag?

Communicatie en kennisdeling - 02 790 93 00

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Over GO! in het nieuws

De kijk van Koen: prettige vakantie!

Onze afgevaardigd bestuurder bedankt alle collega's voor het vele werk en wenst iedereen een prettige vakantie toe.

28 juni 2024

Zij bereikten meer dit schooljaar!

Licht uit en deur toe, op naar twee heerlijke maanden zomer! In alle uithoeken van Vlaanderen studeerden GO!

27 juni 2024

Innoveren met GO! sandbox? Plan nu al voor volgend schooljaar

Het einde van het schooljaar is niet alleen een periode van toetsen en examens voor heel wat van onze lerenden.

26 juni 2024

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.