Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

De rol van de GO! onderwijsprofessionals

Pagina delen

De GO! visietekst De rol van de GO! onderwijsprofessionals is een volgende van de drie pijlers van ons strategisch plan GO! 2030. Het spreekt voor zich dat de rol van de onderwijsprofessional samenhangt met ‘gepersonaliseerd samen leren’ en hoe we ‘het concept school’ bekijken. De visietekst ‘De rol van de GO! onderwijsprofessionals' is ons antwoord op de stijgende complexiteit en veeleisende werkcontext waarmee elke leraar dagelijks te maken krijgt. Begrippen als roldifferentiatie, gedeeld leiderschap en de nadruk op teamwerking zijn in deze optiek te lezen. Daarnaast omvat de tekst het belang dat het GO! hecht aan de stapsgewijze groei naar autonomie bij leerlingen. De klemtoon die we leggen op het werken aan zelfregulerende vaardigheden bij leerlingen vraagt een grote professionaliteit (expertise) van onderwijsprofessionals en een duidelijke visie van schoolteams. De rol als regisseur van het leerproces en de coachende rol van de leraar vertrekken van een doordacht design van onderwijs. Daarin wisselen verschillende didactische aanpakken elkaar gericht af.  

De onderwijsprofessional en het ecosysteem rond de school

‘Samen leren samenleven’, het DNA van het GO!, is prominent aanwezig in de visieteksten. De uitdrukking ‘it takes a village to raise a child’ in de tekst verwijst daarnaar. We zijn samen verantwoordelijk voor de leerwinst, het stijgend leervermogen en de leermotivatie van leerlingen. We kijken daarvoor naar de competenties van elke onderwijsprofessional, naar de onderwijsprofessionals als team en naar het ecosysteem rond de school.  

Bekijk de Infographic De rol van de GO! onderwijsprofessionals voor een schematische samenvatting van de visietekst. 

Op GO! PEN en g-o.be vind je inspirerende praktijkvoorbeelden van de visie ‘De rol van de GO! onderwijsprofessional’. 

Heb je een vraag?

Marijke Verdoodt - 02 790 96 74

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.