Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A7 Intern noodplan

Korte beschrijving:

Het intern noodplan is gesteund op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke situaties en mogelijke ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderwijsinstelling, evenals aan de gevallen van geweld van externe oorsprong.

Deze procedures hebben betrekking op:

  1. de informatie en de instructies over de maatregelen in geval van nood;
  2. het alarm- en communicatiesysteem;
  3. de veiligheidsoefeningen;
  4. de handelingen te stellen bij evacuatie en eerste hulp;
  5. de middelen voor de eerste verzorging.

In verband met brandbestrijding en evacuatie van werknemers stelt de werkgever tegelijk ook schriftelijk gepaste procedures vast voor:

  1. de uitvoering van de taken toevertrouwd aan de brandbestrijdingsdienst;
  2. de evacuatie van personen;
  3. de evacuatieoefeningen;
  4. het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand
  5. de informatie en de opleiding van de werknemers.

Wetgeving:

Periodiciteit:

Eenmalig en bij wijzigingen

Uitvoering:

De werkgever stelt in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de preventiedienst het intern noodplan op.
Zie ook de rubriek 'crisis op school'