Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Op Stapel

Deze rubriek geeft kort toelichting bij ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd (besluiten) voor algemeen directeurs, coördinerend directeurs, directeurs-coördinator, directeurs en personeelsverantwoordelijken.

 In een Op Stapel wordt een stand van zaken gegeven bij het afsluiten van de onderhandelingen in Sectorcomité X en wordt indien nodig ook het door het GO! ingediende protocol van akkoord/gedeeltelijk akkoord/niet akkoord opgenomen.

Documenten

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel