Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thema's gezondheid

De scholen van het GO! stimuleren hun leerlingen om zich maximaal te ontplooien en te ontwikkelen, ieder volgens zijn eigen talenten, ambities en interesses. Ook de fysieke, mentale en sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen maakt integraal deel uit van ons pedagogisch project.
 
Onze scholen streven ernaar hun leerlingen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij te brengen die hen op weg helpen naar een gezonde leefstijl met respect voor zichzelf en de anderen.
 
Vanuit deze visie hebben de scholen van het GO! aandacht voor verschillende gezondheidsthema’s, vertaald in concrete doelstellingen.
 

Ben je op zoek naar concrete acties of materialen voor deze thema's? Neem een kijkje op de website van VIGeZ, de partner van het GO! gezondheidsbeleid: http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst.

 

Jouw contactpersoon

Sigrid De Vuyst

beleidsfunctie niet-leerplicht onderwijs, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel