Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thema's gezondheid


Het gezondheidsbeleid gaat niet enkel over voeding, beweging en tabak. Ook heel wat andere thema's zoals lang stilzitten,  alcohol en drugs, mentaal welbevinden, gedrag en emoties, gezondheid en milieu (bijv. binnenluchtkwaliteit) en relaties en seksualiteit krijgen hier een plaats.

Prioriteiten stellen

Je kan als school niet aan alle thema's tegelijk werken en dat wordt ook niet verwacht! Een school bakent best prioriteiten af op basis van  data en noden en van signalen van CLB, PBD of ondersteuningsnetwerk (analyse beginsituatie). Kies dan samen met het schoolteam, leerlingen en ouders voor welke thema('s) jullie eerst gaan. Welke resultaten en effecten streven jullie na bij de leerlingen? De keuze kan ook beïnvloed worden door de accenten in het pedagogisch project van de school, van de scholengroep en van het GO!.

Kwaliteitsvol werken

Hét kwaliteitsvol gezondheidsbeleid bestaat niet. De minimale kwaliteitsverwachtingen voor de leerlingenbegeleiding zijn geformuleerd in het R-OK. Maar je maakt als school zelf keuzes die aansluiten bij je leerlingenpopulatie en je context. Je bouwt ook verder op het zorg- en gezondheidsbeleid dat er al is. Het gezondheidsbeleid is op die manier een groeiend en dynamisch gegeven.

Heb je je prioriteit als school gekozen? Nu kan je stap per stap werken aan een krachtdadig gezondheidsbeleid. Het nadenken over prioritaire doelstellingen kadert voor scholen in het kwaliteitsvol werken. Een realistische aanpak is maar mogelijk als men in het streven naar gezondheidsbevordering prioriteiten legt. 

stappenplan_GS_Web.jpg 
 

Thema overstijgende methodiek

Op www.gezondeschool.be vind je ook heel wat informatie over de kadermethodiek ‘Gezonde School’, dé methodiek die scholen kan helpen bij de uitbouw van een samenhangend gezondheidsbeleid

Gezonde School beknopt in beeld gebracht:

https://youtu.be/LbLLYWeyhUM

Ben je op zoek naar concrete acties of materialen voor de thema's? Onder elke themapagina vind je meer informatie en betrouwbare bronnen. 

 

Jouw contactpersoon

Dean Hellebuyck

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel